Lena Ek inledde föreläsningarna på lantbruksdagen, som liksom föregående år arrangerades av LRF, Länsförsäkringar Halland och LRF Konsult. Cirka 150 personer fanns i publiken. Syftet med dagen är att ge inspiration och kunskap.

En stor del av Lena Eks föreläsning blickade mot framtiden och andades stor tilltro till trämaterialets förmåga att på en lång rad områden ersätta fossila produkter och erbjuda miljövänliga alternativ.

Enorma möjligheter att använda råvaran till annat än papper
– Det finns enorma möjligheter. Det går att göra mycket mer av vår råvara än vad vi gör idag. Den här utvecklingen är inte bara bra för Södras medlemmar. Den är bra för världen. Detta är framtiden, sa Lena Ek.

Exempelvis arbetar Södra tillsammans med Preem för att ur tallolja, en restprodukt som uppstår vid tillverkning av pappersmassa, ta fram ett unikt svenskt drivmedel.

Ett annat exempel är textilier. Modal, viskos och lyocell görs av biomassa; lyocellen av björkmassa.  

Träbaserade textilier har en miljövänlig nedbrytning
– Träbaserade textilier ersätter olja och blir inte platspartiklar när de bryts ner, sa Lena Ek och jämförde med polyester som har en halveringstid på 95 år.

– Textilmassan tror vi kommer jättemycket och där är vi stora. Det är en spännande höginnovativ produkt.

Andra områden där biomassan kan ersätta miljöovänliga material och ämnen är exempelvis byggmaterial och livsmedelstillsatser. Lena Ek visade en bild med uppemot 20 olika användningsområden för massa (se ovan). Bara tre av dessa gällde det som massan hittills alltid har använts för – papper. Dock inte tidningspapper. Den eran är förbi, tror Lena Ek. Det papper Södra ska producera framöver är mjukpapper, specialpapper samt blöjor och bindor.

Skogen har tre erbjudanden till samhället
Lena Ek menade att det nämnda är skogens och skogsägarnas ”utbyteserbjudande” till samhället. Det finns dessutom ytterligare två erbjudanden. Det första är välkänt sedan länge: jobb och ekonomisk tillväxt. Men skogen erbjuder även upptag av klimatgaser.

– En ”vanlig Södragård” med cirka 50 hektar skog kompenserar 40 svenskar koldioxidutsläpp på ett år, sa Lena Ek.

Skogen tar nämligen upp stora mängder koldioxid när den växer, betydligt mer än den släpper ut. När träden slutar växa slutar den också att ta upp koldioxid och när den avverkas släpper den ut. Men inte mer än 6–7 år, enligt forskning från Linnéuniversitetet. Och – vilket är viktigt – använder man skogsråvaran för utbyte av fossila material får man definitivt en positiv effekt, betonade Lena Ek.

Hon pratade också om Södras eget arbete för hållbarhet som satsning på fossilfria transporter, ståndsortsanpassade plantor och på det mekaniska plantskyddet cambiguard. Även det ett bidrag till en mer hållbar värld.

Rekordskillnad på skogsmarkspriser i norr och söder
Vid lantbruksdagen i Halland medverkade även LRF Konsults chefsmäklare Markus Helin. Han berättade bland annat att skogsmarkspriserna i södra och norra Sverige skiljer mer än någonsin förut. De är betydligt högre i söder (se bild).

Lisa Kylenfelt, jurist från LRF Konsult, berättade om aktuella fall som gäller intrång i skog och mark. Hon berörde den nya översynen av skogsvårdslagen, nationellt skogsprogram, nyckelbiotopsinventeringar med mera.

Som sista programpunkt sattes LRF:s förbundsordförande Palle Borgström i heta stolen, där han frågades ut av dagens konferencier Stefan Fur, från Länsförsäkringar.

Mer information:
Bildspel på Facebook

Läs mer om skogen och klimatet:
Läs mer om Linnéuniversitetets forskning om hyggen
Läs mer om Södras satsning på biodrivmedel: