– Den var en jätteresurs för oss. I det här fallet en bättre resurs än vad vi hade själva, säger Mattias Norling, Räddningstjänsten Väst och räddningsledare vid branden.

Branden var kraftig och maskinhallen, där branden började, var övertänd när räddningstjänsten kom till platsen. Det stod tidigt klart att byggnaden inte gick att rädda. Hettan tillsammans med kraftig blåst hotade den intilliggande stallbyggnaden och de drygt 70 kor som fanns i denna. Alla insatser fick därför istället inriktas på att rädda denna byggnad och djuren, samt även ett stort upplag av ensilagebalar. Det lyckades!

Gott samarbete och arbete på flera fronter räddade djuren
– Insatsen gick väldigt, väldigt bra. Vi jobbade på flera fronter och hade ett jättegott samarbete – inte bara med Anders och Jonathan. Det var många som hjälpte till, gårdens ägare, arrendatorn, grannar och vänner, säger Mattias Norling.

Hönryds lantbruk ringdes in av arrendatorn till djurstallarna, som visste vilken kapacitet Anders Nilssons gödseltunna hade. När räddningstjänsten insåg hur snabbt det gick att fylla och tömma den fick Hönryds lantbruk uppdraget att kyla den övertända byggnaden, berättar Anders Nilsson:

Körde i skytteltrafik i fem timmar
– Jonathan körde i skytteltrafik till Vinån, från halv elva på kvällen till halv fyra på natten. På två minuter fyllde han tunnan på 20 kubikmeter, körde tillbaka och tömde med en kapacitet på 4 kubikmeter per minut.

Totalt körde Hönryds lantbruk ut 250 kubikmeter vatten. Förutom tunnans stora kapacitet var det även en fördel att gödseltunnans kran kunde nå högt och därmed långt ut över branden, och att fordonet kunde ta sig fram överallt, inte bara på de vägar som räddningstjänsten är hänvisad till.

– Lantbruket är absolut en resurs. Det är ett samarbete vi kan vidareutveckla, säger Mattias Norling.

Flera kommungrupper samarbetar med räddningstjänsten
Branden i Vinberg visar hur lantbrukets maskiner kan komma till nytta vid brandbekämpning. LRF:s regionstämma i mars beslöt att LRF:s kommungrupper ska söka kontakt med länets räddningstjänster för att etablera samarbete och erbjuda sig som en resurs, inte bara vid bränder utan vid översvämningar, stormar med mera. Detta har också skett i Laholm, Hylte, Falkenberg och Varberg.

Gemensam brandövning i Varberg till våren
Som en följd av de möten som skett inventeras tillgången till gödseltunnor. I Laholm har lantbrukare, maskinstationer och räddningstjänsten tillsammans testat utrustning och också prövat ett annat munstycke för gödseltunnan för att nå en större spridning. I Varberg ska räddningstjänsten till våren ha brandövning på ett lantbruk, med medverkan av LRF:s kommungrupp.

Läs också: Räddningstjänsten är redo att ta hjälp av bönderna i Laholm

Kostnaden för bränder i lantbruket: över en halv miljard