Utbildningen arrangeras i LRF-huset i Stockholm den 20 februari av LRF och Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Jordbruksverket.

Frågorna är många och för få har svaren
Bakgrunden till utbildningen är att många markavvattningsföretag inte har någon aktiv styrelse som sköter underhåll och företräder delägarna gentemot andra intressenter. Samtidigt är underhåll av diken ofta eftersatt med mer eller mindre synlig skördenedsättning som följd.

Ofta ställs man inför frågor om hur man gör när underhåll och förvaltning av samfällda diken inte fungerar? Eller om vad säger lagen och hur kan man tänka för att få en bättre fungerande markavvattning.

Utbildning om grunderna för att leda cirkel om markavvattningsföretag
Det är här studiecirkeln och dess ledare kan bidra. På utbildningen lär man sig grunderna för att anordna och hålla en egen studiecirkel om att aktivera och förvalta markavvattningsföretag.

Under dagen ges möjlighet att diskutera med kollegor och sakkunniga från Jordbruksverket, LRF och Studieförbundet Vuxenskolan.

Deltagarna får reseersättning och arvode.

Tid: Tisdag 20 februari klockan 9.30 - 16.00

Anmälan: senast 14 februari.

Läs mer om utbildningen (PDF-fil)

För anmälan och information:
Kontakta Jon Wessling, jon.wessling@lrf.se, 0171-41 76 41.

Läs mer:
Reportage inför Jon Wesslings föreläsning i Halland förra året

LRF:s handbok för dikningsföretag