Mötet initierades av LRF, som ville knyta kontakt med den tillförordnade miljöchefen och tillståndslotsen, något som är extra viktigt just nu eftersom förvaltningen är i förändring med ny chef och nya strukturer.

– Det var ett bra möte på alla sätt. Joakim Lindh och Emma Christensson vill gärna ha mer samverkan med LRF. Vi såg alla nyttan med ömsesidigt utbyte, summerar Magdalena Petersson, ordförande i kommungruppen.

Berättade om frustration och rättsosäkerhet
Ett viktigt samtalsämne gällde miljötillsynen. LRF-gruppen, där även Staffan Svensson från kommungruppen och lantbrukaren Lennart Svensson ingick, lyfte fram såväl goda som mindre goda exempel på landsbygdsföretagares kontakter med kommunen och vilka konsekvenser dessa leder till.

– Lantbrukarna i vår kommun upplever att miljöförvaltningen har agerat onödigt hårt i beslut och ställt högre krav än vad som krävs. Vi berättade om frustrationen och om rättsosäkerheten med godtyckliga och olika bedömningar på gårdarna. Vi pratade om att försöka förhindra att processer går så lång som till domstol, berättar Magdalena Petersson.

Visade på nyttan med lantruk i Halmstads kommun
I samtalet visade LRF:arna på nyttan med lantbruket i kommunen, om arbetstillfällen, öppna landskap, livsmedelsförsörjning med mera. Lennart Svensson, som är spannmålsodlare, berättade om sin verksamhet och om den strukturomvandling som företaget är med om.

En viktig del i mötet var samtalet med Emma Christensson, som är Halmstads kommuns ”tillståndslots”. Hon guidar rätt bland de tillstånd och regler som gäller för att starta eller bedriva en verksamhet, med tanken att erbjuda företagen en väg in.

LRF ska hjälpa till att marknadsföra tillståndslotsen
– Kommunens tillståndslots är relativt anonym för många i den gröna näringen. Vi vill hjälpa till att marknadsföra tjänsten till fler så att fler lantbruksföretag kan ta del av kommunens service och hjälp i till företagande, säger Staffan Svensson.

Emma Christensson bjuder gärna in den gröna näringen till branschspecifika där kommunen samlar alla sina kompetenser för rådgivande insatser. 

För dem som behöver bredare hjälp vid till exempel företagsutveckling eller nyetablering finns dessutom ”näringslivslotsen” på kommunens näringslivsbolag.

Ser varandra som resurs och diskussionspartner
Samtalet handlade i mångt och mycket om hur kommunen och LRF kan samarbeta för att skapa ett bättre företagarklimat. 

– Nu ser vi varandra som resurs och diskussionspartner i frågeställningar och problem. Mötet gör att det blir lättare att ta direktkontakt. Vi upplever att kommunen mer än förut lägger manken till för att bli mer som en samarbets- och rådgivande partner, säger Magdalena Petersson.

Länk till tillståndslotsen

Länk till företagslotsen