Tjänsten ingår i det gemensamma operativa samarbete med 18 anställda som nu har startats mellan LRF Halland, LRF Värmland och LRF Västra Götaland.

– Vi förstärker vårt gemensamma lag med en näringspolitisk expert. Han eller hon ska särskilt jobba med de för våra medlemmar viktiga vattenfrågorna, men även med frågor om olika områdesskydd kopplade till Miljöbalkens sjunde kapitel, säger Robert Larsson, regionchef. 

Placeringen är på kontoret i Falkenberg men arbetsområdet är hela LRF Västra Sverige, som är benämningen på det nya samarbetsområdet. 

Läs annonsen om tjänsten