Nyordningen sker efter att LRF Hallands regionchef Helene Andersson gått vidare mot nya uppdrag. Liksom vid andra ledningsförändringar i LRF omvärderas befintlig organisation för att undersöka hur bästa möjliga medlemsnytta kan skapas.

I den nya personalgruppen ingår 18 personer, fördelade på fem olika kontor i Västra Sverige. Uddevalla, Karlstad, Borås, Skara och Falkenberg.

Robert Larsson har varit regionchef för LRF Värmland och LRF Västra Götaland sedan länge, och är nu även regionchef för Halland:

Vilka fördelar når LRF med det nya operativa samarbetet?
– Vårt arbete för en starkare äganderätt och bättre näringspolitiska villkor blir allt viktigare. I det arbetet har vi som anställda allt större krav på oss att vara specialiserade, även regionalt i LRF. Det måste vi vara för att kunna stötta våra medlemmar i de alltmer komplexa frågor de möter i sina kontakter med våra myndigheter.

– Genom det nya samarbetet skapar vi ett utrymme för specialisering som jag hoppas att Hallands LRF-medlemmar ska uppleva som ökad medlemsnytta.

Vilka styrkor har Halland respektive ”gamla Västra Sverige” som kan förstärka LRF:s arbete?
– Hallands kommungrupper är väldigt framgångsrika i sin näringspolitiska opinionsbildning och skapar en viktig medlemsnytta. Halland har också en väldigt framgångsrik LRF Ungdomen-verksamhet. Inte minst arbetet med nyrekrytering av förtroendevalda sticker ut positivt genom Lavatarprogrammet. Halland har också rent allmänt ett väldigt härligt driv i livsmedelsproduktionen, tack vare bönder som stöttar och driver på varandra.

– Västra Götaland och Värmland har sedan tio år tillbaka haft ett personalsamarbete som gett möjlighet att förverkliga regionstyrelsernas beställning. Samarbetet innebär att LRF kunnat ha anställda som är specialiserade i olika ämnen.

– Det gäller allt från frågor i äganderätt och näringspolitik som är viktiga för enskilda medlemmar, till utveckling av LRF-organisationen, exempelvis det avgörande kommunikationsarbetet kring frågan ”Vad gör LRF?” och att utbilda och stötta förtroendevalda. Detta arbete förstärker vi nu ytterligare genom att samarbeta fullt ut med personal i tre regioner.

Innebär nyordningen några förändringar för regionstyrelsen i Halland?
– Styrelsen kommer att vara kvar precis som förut. Det nya personalsamarbetet skapar dessutom enklare vägar till samverkan och erfarenhetsutbyte med de andra två regionstyrelserna i Västra Sverige i sakfrågor för ökad medlemsnytta.

En nyrekrytering planeras till Falkenbergskontoret. Vad innebär den?
– Vi förstärker vårt gemensamma lag i LRF Västra Sverige med en näringspolitisk expert. Han eller hon ska särskilt jobba med de för våra medlemmar viktiga vattenfrågorna men även frågor om olika områdesskydd kopplade till Miljöbalkens sjunde kapitel.

Läs mer om vilken personal som ingår i LRF Västra Götaland 

Läs mer om den nya tjänsten