Stadgarna i den 50 år gamla fonden säger visserligen att kvinnor i södra Halland som tar hand om hemmet medan mannen arbetar med jordbruket ska få donationssumman, 2 000 kronor förra året. Och kvinnor med minst tre barn ska prioriterats. Men i fortsättningen ska pengarna ges till yngre kvinnor som är aktiva i ett landsbygdsföretag som gagnar det gröna näringslivets tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Motion från Maja Svensson och LRF Ungdomen förra året
Ändringen kommer efter en motion till LRF Hallands regionstämma förra året, från Maja Svensson och LRF Ungdomens styrelse. De tyckte att det var dags att modernisera den 50 år gamla fonden. ”Använd pengarna till utbildning av ungdomar i stället” var deras förslag.

Avslog men såg över
Regionstämman avslog dock motionen – det är svårt och kostsamt att ändra donationsbestämmelser. I stället beslöt man att se över dem, vilket nu är gjort av LRFs regionstyrelse i samråd med kommungrupperna i Halmstad och Laholm.