Hallå där, Ulrika Algothsson, ledamot i LRF Hallands regionstyrelse!

Varför införs värvningspremien?
– Vi vill sporra avdelningarna att värva. Medlemskåren behöver fyllas på, särskilt som många medlemmar kommit upp i åren. En lokalavdelning med många medlemmar är viktig för att bygga kontaktnät i bygden och dessa behövs i sin tur för att skapa gemenskap och för att människor ska kunna agera tillsammans i olika frågor.

Tror du att avdelningarna kommer att värva mer när premien införs?
– Det hoppas vi. Det finns många människor på landsbygden som har nytta av LRF:s arbete men som inte är medlemmar. Fem värvade ger 2 500 kronor och tio ger 5 000 kronor. Det kan snabbt bli pengar som avdelningen kan göra mycket bra för. Värvningspremien är ett bra sätt att förbättra lokalavdelningens ekonomi.

LRF Halland stärkte kommungruppernas ekonomi under 2017 och minskade stödet till avdelningarna. Varför?
– Vi ser att kommungruppernas arbete ger goda resultat. Därför ger vi dem ekonomiska möjligheter att göra större aktiviteter för att kunna påverka i frågor som rör alla medlemmar. Det kan vara dialogmöten med kommunerna men också temamöten för medlemmarna om aktuella frågor.

Så här gör man för att få värvningspremien!
Vem som helst som är medlem i LRF kan värva medlemmar. Ring LRF:s medlemsservice, 0771-18 08 11, eller mejla medlemsservice@lrf.se och lämna kontaktuppgifter till den som du har värvat!

Obs! Ange koden 1803 i telefonsamtalet. Den behövs för att avdelningen ska få de 500 kronorna. Den som värvar får inte någon premie.