Aktörer från hela kedjan har bjudits in och förhoppningen är att få en god dialog om vad som kan göras få så god lönsamhet som möjligt, i alla led.

Träffen arrangeras av LRF Västra Götaland, LRF Halland, Hallands nötköttsproducenter och Sjuhärads nötköttsföretagare.

Hallå där Bengt Johansson, Hallands nötköttsproducenter. Vad är bakgrunden till träffen?
- Bakgrunden är att jag känner en grossist som anser att mycket av det svenska köttet inte håller måttet. Vi producenter känner frustration över detta och över att inte storhushåll köper mer svenskt. Vi kan producera så mycket fint kött i våra hagmarker men det kostar och det behöver vi få betalt för, men hur? Och vilken kvalité vill köparen ha och vad är kvalité i deras ögon? Detta vill vi diskutera.

Varför har ni valt att bjuda in hela kedjan och inte bara producenter?
- För att få reda på vad vi ska producera så att köparen är nöjd och villig att betala det vi behöver ha.

Vilka konkreta resultat önskar du få ut av mötet?
Vad är bakgrunden till träffen?
- Det bästa, som inte är realistiskt, vore en beställning på en kvalité till bestämt pris för leverans när årets ofödda kalvar är färdiga om två år. Men i det korta perspektivet att vi får reda på vad som önskas och att vi alla kan sträva mot samma mål.

Vid träffen medverkar: 

  • Maria Dirke, LRF Kött
  • Anders Karlsson, forskare på Kött, SLU
  • Mattias Dernelid, verksamhetsledare Exceptionell råvara
  • Victoria Ohlsson, HK Scan
  • Anders Kälvelid, Skövde Slakteri
  • Representant från KLS Ugglarps, Dalsjöfors
  • Representant från ICA Sverige
  • Anders Richardsson, regionordförande LRF Halland
  • Mikael Mild, Sjuhärads Nötköttsföretagare
  • Bengt Johansson, Hallands Nötköttsproducenter

Moderator för kvällen Gun Ragnarsson.

Vi bjuder på matigare macka, kaffe/te.

Tid: Klockan 18-21
Plats: Hörsalen, Munkagårdsgymnasiet, Tvååker

Vi vill ha din anmälan senast den 23 februari
Hör av dig till: Anna-Lena Holm, telefon 0511-34 22 50 eller anna.lena.holm@lrf.se.  
Var vänlig uppge ort, e-post och mobilnummer och eventuella allergier.