Silvernålar till två eldsjälar
Per Nilsson från Spannarps LRF och Erling Nilsson från Kinnared-Torups LRF belönades med LRF:s silvernål. Denna är en hedersutmärkelse till personer som lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst.

Getinge-Rävinge-Steninge LRF blev årets lokalavdelning
Utmärkelsen som Årets lokalavdelning gick i år till Getinge-Rävinge-Steninge LRF, som fick ett erkännande för sitt arbete för det gröna företagandet i bygden. Diplom och blomma togs emot av Andreas Hansson, Carl-Henrik Bengtsson och Mattias Bengtsson. 

Magnus Andersson fick priset Ung växtkraft
Magnus Andersson, från Gårdshjörne Lantbruk i Grimeton, fick ta emot Länsförsäkringars och LRF:s pris Ung Växtkraft i Halland 2018.

Magnus Andersson driver ett lantbruk med får- och växtodlingsproduktion och har även entreprenadverksamhet där främst släntklippning är hans specialitet. Han tilldelades priset för att han enligt juryn är en föredömlig entreprenör som "visar med sin målmedvetenhet att han verkligen engagerar sig för landsbygden, samt är även en fin ambassadör för svenskt lantbruk". 

Alexandra Cronqvist tog emot Kählers donation
Årets mottagare av Kählers donation blev kycklinguppfödare Alexandra Cronqvist, Ekbackens fågel. Den omdiskuterade donationen, som enligt stadgarna ska gå till "förtjänta jordbrukarhustrur", delas numera ut till en yngre kvinna som är aktiv i ett landsbygdsföretag som gagnar det gröna näringslivets tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Se fler bilder från stämma på LRF Hallands Facebooksida