Det finns under 2018 och en bit in på 2019, och kan ges till den eller de som kläcker en idé om en produkt eller tjänst som vidareutvecklar lantbruket.

– Vi vill hitta dem som vågar lite mer, som vill lite mer och som vill testa något. Vi stöttar dem initialt, förklarar Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland.

Förmedlar kontakter med ett stort nätverk av kompetenser
Exakt vad stödet innebär beror på vad det är för slags idé. Susanne, som är den man ska kontakta, har ett stort nätverk av olika kompetenser att knyta ihop med idékläckaren: ekonomiska rådgivare, produktutvecklare, samarbetsorganisationer, marknadsförare med flera.

– Vi ringar in behovet och ser till att lantbruksföretagaren får den hjälp som han eller hon behöver för att komma igång, säger Susanne Paulsson.

Idén ska skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften
Syftet med stödet är hitta innovationer som på sikt kan skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften i det halländska lantbruket.

– Men det är inte nödvändigt att det är en lantbrukare som kommer med idén, den kan komma från LRF, Växa, högskola och universitet eller någon annan som har en idé. Det viktiga är att den ska realiseras inom lantbruket, säger Susanne Paulsson.

Exempelvis skulle en idé kunna gälla förädling av nya proteingrödor, inom exempelvis kedjan mellan odling och färdig produkt. Den har vi inte i Sverige idag.

Genom att vi importerar så mycket livsmedel som vi gör har många kunskaper försvunnit. Här kanske stödet kan fylla ett behov, säger Susanne Paulsson.

Vill du veta mer?
www.hushallningssallskapet.se/agtprimar
Ring Susanne Paulsson, tfn 035-465 36