Besöken gjordes hos Ragnarssons i Tvååker där Gun Ragnarsson visade gårdens grisproduktion och hos Erika och Magnus Ingemarsson i Sjöö som kombinerar dikor med skog, stuguthyrning och vindkraftverk.

Gårdbesök ger kunskap om företagande på landsbygden
– Värdet av gårdsbesöken och mötet med företagarna är ju att politikerna och tjänstemännen får mer kunskap i hur det är att bedriva företag på landsbygden, både om det positiva och om utmaningarna, säger Cecilia Bengtsson, ordförande i kommungruppen.

I dialogen avhandlades många viktiga ämnen. Exempelvis att det är svårt att få bygglov i Varbergs kommun om man vill bygga ett bostadshus på sin lantbruksfastighet.

– Vi tog också upp att det är viktigt att man när man exempelvis söker tillstånd för en gårdsbutik eller nytt stall, kan få ha kontinuerlig dialog med kommunen för att åstadkomma en smidig process. Dessutom pekade vi på vikten av att få en skriftlig rapport direkt på plats vid besök av kommunens inspektörer, så att inget kommer som en överraskning, berättar Cecilia Bengtsson.

Pratade om fördelarna med svenskt nötkött
Vikten av betande djur för att hålla landskapet öppet och svenskt nötkötts fördelar var annat som kom fram under förmiddagen, som var uppskattad av alla parter.

Från kommunen deltog politiker från kommunstyrelsen, personal från näringslivs- och destinationskontoret samt kommunens landsbygdsutvecklare. Från LRF deltog även Sofia Warefelt.

Flera aktiviteter runt om i Halland
Även i övriga kommungrupper sker aktiviteter. Medlemmar i Kungsbacka kommun möter politiker och tjänstemän den 4 april för att diskutera kommunens översiktsplan. Halmstads kommungrupp arrangerar en politikerutfrågning den 10 april och Hylte kommungrupp kommer att ha en sådan i slutet av april. Även Falkenberg ska ha någon form av aktivitet.

Texten publiceras även på LRF Hallands medlemssidor i Land