Syftet med utfrågningen är att i god tid inför valet ge väljarna chansen att få veta vad partierna gör för landsbygden och lantbruket. Men de frågor som LRF vill ha svar på berör faktiskt alla och LRF hoppas därför på många deltagare från stad och tätort.

­– Vi vill ha politikernas svar om hur och var vår mat ska framställas och om hur vi ska ersätta den fossila energin – det vill säga frågor som är avgörande för allas vår framtid, säger Sture Stenström, ledamot i LRF:s kommungrupp i Halmstad och ansvarig för arrangemanget. 

Cristel Cederberg talar om den hållbara maten
För att få igång samtalet inleds utfrågningen med ett föredrag med temat ”Viktiga framtidsfrågor för den hållbara maten”. Det hålls av Christel Cederberg, Harplinge, biträdande professor på Chalmers och forskare inom området hållbar mat- och bioenergiproduktion. Numera dessutom känd för sin medverkan i Henrik Schyfferts tv-program Köttets lustar.

Christel Cederberg kommer att tala om varför maten är så viktig för en hållbar samhällsutveckling, om skillnader mellan importerad och svenskproducerad mat och om hur konsumtionen av livsmedel kan bli mer hållbar i framtiden.

Samtliga fullmäktigepartier deltar
Samtliga fullmäktigepartier har bjudits in till utfrågningen och alla har tackat ja. En representant för varje parti deltar. Moderator är Lars-Anders Knutsson från LRF Halland.

Utfrågningen kommer även att ta upp ämnen som hur det halländska livsmedelsprogrammet ska förverkligas, hur politikerna vill stimulera och underlätta nyföretagande i de gröna näringarna, och så den ständigt aktuella frågan om hur politikerna ser på svensk mat och importerat, på ekologiskt och konventionellt, och på kött och vegetariskt.

– Jord- och skogsbruket sitter inne med många lösningar för övergången till ett mer hållbart samhälle. Vi kan producera fossilfri energi och klimatsmart mat. Men vi måste ges förutsättningar för detta och det ska vi ta upp med politikerna vid utfrågningen, säger Sture Stenström.

Utfrågning görs i Hylte kommun i slutet av april
Utfrågningen är ett led i den satsning på ett kunskapslyft för politiker som LRF genomför över hela landet runt veckorna 13 och 14. En liknande utfrågning kommer att göras i Hylte kommun den 24 april. 

Tid för utfrågningen i Halmstad: klockan 18.00. -  21.00
Plats: Plönninge, Harplinge

Läs mer om arrangemanget