De medverkande politikerna var: Ronny Löfquist, S, Anna Roos, C, Bengt-Åke Torhall, L, Stina Isaksson, SD, Lisa Rimestad, Mp, Lisa Mogren, V, Anders Bertilsson, Spi, Bo-Gunnar Åkesson, M, och Tommy Edenholm, Kommunens väl.

Efter kort presentation av kommungruppen och utfrågning av LRF:s regionordförande Anders Richardsson om LRF:s och lantbrukets roll i Hylte, Halland och Sverige startade utfrågningen.

Det öppna landskapet avgör Hyltes attraktivitet
Några viktiga ord från kommungruppens Erling Bengtsson ringade in vad en stor del av samtalet i grund och botten handlade om – bondens centrala roll för landsbygdens överlevnad och utveckling:

– Om vi inte klarar att hålla landskapet öppet utanför tätorterna kommer inte Hylte att vara attraktivt.

Idag bor en tredjedel av Hylteborna ”på landet”. Sex mjölkgårdar plus några större gårdar med köttdjur håller landskapet öppet. Många jordbruksföretag drivs på fritiden eller av pensionärer, som har djur för att hålla markerna öppna. Jordbruksföretagaren är i snitt 58 år och drygt en tredjedel av alla i denna grupp är över 65 år. Behovet av unga människor som tar över och brukar marken är uppenbart.

Vikigt att väcka intresse bland nyanlända och ungdomar
En viktig pusselbit för landsbygdens utveckling är att få fler människor att satsa på lantbruk. Anna Roos, oppositionsråd, förklarade att det är viktigt att fånga upp nyanlända med lantbrukskunskap och Erling Bengtsson, LRF:s kommungrupp, uppmanade politikerna att uppmärksamma skolorna på vikten av att skapa intresse för lantbruksutbildning hos unga.

– Vi behöver arbetskraft, oavsett vilken hårfärg de har, sa han och fick en av kvällens applåder.

Skolskjutsarna av stor betydelse för barnfamiljer
Till förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden hör tillgången till samhällsservice och samtalet kretsade länge runt bland annat bidrag till enskilda vägar, kollektivtrafik och framför allt skolskjutsar.

– Det ska vara möjligt för barnfamiljer att bo i hela kommunen, sa Anna Roos, som dock beklagade att den dåliga tillgången till skolskjutsar dock försvårar detta.

Det är dessutom vanligt att barn får gå flera kilometer i riskfylld trafik, något som bland annat Stina Isaksson tog upp. Att åtgärda detta var angeläget för flera partier och kommunråd Ronny Löfquist gav som vallöfte att se över och förändra situationen.

Viktigt att underlätta byggande på landsbygden 
Till frågan om utveckling av landsbygden hör också möjlighet att få bygga i hela kommunen, menade flera partier.

– Vi har två jordbruk som håller hela Femsjö öppet samtidigt som det finns restriktioner om strandskydd som sätter hinder för dem som vill bygga, sa Ronny Löfquist, som menade att det är viktigt att underlätta för dem som vill bo och verka på landet.

I linje med detta, har Centern enligt Anna Roos motionerat om befrielse från vattenavgiften för dem som verkar inom ett vattenskyddsområde.

Upphandlingar kan ge möjligheter för traktens bönder
En viktig pusselbit för utveckling av Hyltes landsbygd är också de kommunala upphandlingarna. Politikerna var eniga om att dessa kan bidra till att även lokala producenter kan få leverera till kommunens kök.

– Om alla politiker är eniga om att vi ska ha närproducerat borde det gå att lösa, sa Tommy Edenholm, som ville se ett ökat samarbete med LRF runt detta.

1 miljon kronor för ökad matkvalitet 
Ronny Löfquist berättade att kommunen inför 2018 har avsatt 1 miljon kronor för att höja kvaliteten på maten i kommunens verksamheter och också höjt kompetensen hos upphandlingspersonalen.

Flera partier pratade om de kommunala kökens roll, exempelvis vill Liberalerna höja kvaliteten på de kommunala köken och Vänsterpartiet utbilda kökspersonalen.

– Det är viktigt att utbilda matpersonalen för att laga god vegetarisk mat, och mat av ekologiskt eller närproducerat kött, eller naturbeteskött, sa Lisa Mogren, som betonade att vi bör äta mindre och ”rätt” kött.

Även kommunen bör anta Hallands livsmedelsprogram
Inför utfrågningen hade politikerna fått Hallands nya livsmedelsprogram från LRF. För några var detta en nyhet, andra hade inte sett det förut, men innehållet fick ett positivt mottagande.   

– Det är viktigt att även kommunen antar programmet. Vi kan inte agera i enlighet med vad som står i det om vi inte antar det även som kommun, sa Lisa Rimestad.

Ytterligare en rad ämnen togs upp, som fordonsbränslen och energiförsörjning.

Felfokuserad köttdebatt slår mot den biologiska mångfalden
Regionordförande Anders Richardsson fick en avslutningskommentar:

– Vi har aldrig haft så lite nötdjur i samhället som idag. Därför är det så tråkigt att vi fått en debatt som blivit så felfokuserad som den om köttet. Nu resonerar folk som att ”bara jag käkar lite mindre kött kan jag flyga lite mer”! – när det är transporterna som är huvudproblemet. Vi ska prata om hotet mot biologisk mångfald när vi pratar kött. Det är den biologiska mångfalden, kopplad till brist på mular som är Hyltes utmaning.

Se bildalbum från utfrågningen

Läs mer:
Fakta om jordbruket i Hylte kommun 

Kött och klimat