– Vi har många medlemmar som är skogsägare och nu vill vi erbjuda dem en möjlighet till inspiration och ökad kunskap inom olika områden, säger Johanna Ivarsson, ledamot i regionstyrelsen, med skog som ansvarsområde.

Träff ett: älgförvaltning
På inspirationskvällen den 2 maj handlar det om hur målen i det förhållandevis nya älgförvaltningssystemet ska nås. Flera förbättringar har skett sedan systemet kom till för sju år sedan men målen för skog och älgstam är svåra att nå. Hur ska man till exempel göra det möjligt för skogsägare att plantera tall?

LRF har bjudit in experter att medverka på inspirationskvällen: Jonas Malmsten, legitimerad veterinär och viltkonsult, Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, och Martin Broberg, viltansvarig på länsstyrelsen i Halland.

Programmet ska ta upp sådant som målen i den halländska älgförvaltningsplanen, reproduktion, viltsjukdomar, älgars hälsa och foder och tillgängligt foder i skogslandskapet. Tanken är att experterna ska tillföra ny kunskap men LRF vill också få en dialog med dem som deltar i mötet.

Kvällen ingår egentligen i en serie med 13 liknande kvällar som LRF arrangerar runt om i landet i vinter, med ekonomiskt stöd från Skogsstyrelsen, men passar samtidigt fint in i LRF Hallands ”skogsår”.

Inte bara LRF-medlemmar är inbjudna till inspirationskvällen; även Svenska jägareförbundet med flera har fått inbjudan.

Träff två: en dag om mångfaldsskogsbruk
Nästa träff sker lördagen den 2 juni och är ett heldagsbesök på en skogsgård i Nässja i Unnaryd. Bröderna Mats och Bo Helge, tidigare ägare, kommer att visa den mångfaldsskog de har skapat efter stormarna Gudrun och Per. Även de nya ägarna och gårdens grannar ska medverka.

– I Nässja får vi se och höra om bröderna Mats och Bo Helges tankar efter stormarna, och se en annan typ av skogsproduktion än traditionell barrskogsproduktion. Vi får även träffa och höra de nya ägarnas tankar om skötseln framåt, berättar Johanna Ivarsson.

Antalet platser kommer vara begränsat. Mer information kommer när alla detaljer i inbjudan är klara.

Träff tre: skogsskötsel och viltvård
Den tredje träffen blir på Tönnersjö golfrestaurang den 14 augusti och ska ta upp kombinationen skogsskötsel och viltvård.

– Detta är en inomhusträff, men innehållet blir praktiskt inriktat – vilka vilt påverkar min skog, hur kan jag som skogsägare tänka för att få ihop skogsskötsel med viltvård och även nyttja de naturliga förutsättningar som finns på fastigheten, berättar Johanna Ivarsson.

Träff fyra: regler och lagar
Den sista träffen blir till hösten och ska ta upp vad som är på gång inom området lagar, regler och äganderätt.

– Jag anser inte att LRF:s uppdrag är att få fram virke till industrin, vilket såklart är en viktig uppgift. Det har skogsägarföreningarna och bolagen duktiga rådgivare som hjälper till med. Vi i LRF ska jobba för att medlemmarna ska få schyssta villkor för att bruka sina skogar. Med dessa träffar vill vi också ge medlemmarna inspiration och visa på bredden i skogsbrukande, säger Johanna Ivarsson.

Läs mer om programmet för den första träffen