Remisstiden för förslaget var egentligen satt till den 22 april, men efter ett möte som hölls ihop med Båstads kommungrupp uppvaktade LRF kommunen för att få förlängd remisstid. Denna har nu ändrats till den 22 maj.

Ger merarbete för lantbruket
Förslaget till utökat skydd av vattentäkterna har tagits fram av NSVA, ett gemensamt bolag för flera kommuner i nordvästra Skåne. Många av de föreslagna åtgärderna berör lantbruket.

– Om de blir verklighet kommer de att innebära merarbete, konstaterar Folke Hantoft, Laholms kommungrupp.

Exempelvis vill NSVA att varje lantbrukare årligen ska anmäla om de har ensilageupplag – vilket ju så gott som alla alltid har. Kommunen ska sedan föra register över detta.  

Underlaget "inte särskilt professionellt"
Många förslag i materialet är dessutom svåra att förstå och till synes ofärdiga.

– Det material som har presenterats för oss är inte särskilt professionellt, säger Folke Hantoft.

I processen med att skriva remissvar och föra dialog med Båstads kommun och NSVA har kommungrupperna tagit hjälp av Christer Jansson, vattenexpert i LRF Västra Sverige.

Kommungrupper uppmanar alla berörda att lämna synpunkter
Alla medlemmar som är berörda och vill ställa frågor är välkomna att kontakta kommungruppen.

– Det är viktigt att alla som är påverkade av förslagen lämnar sina synpunkter, säger Folke Hantoft.