Inför ett bygge måste markägarna kontaktas i god tid för att diskutera avtal, villkor och var ledningen ska läggas. Detta bör föregås av möten, utskick och information via hemsidor. Att komma dagen innan grävning med ett avtal i handen är alltså inte okey.

Och utan avtal så kan grävningen inte starta.

Det är viktigt att berörda markägare får tillräckligt med rådrum för att tänka över situationen, samtala med övriga delägare i fastigheten och med eventuell arrendator.

Tänk på följande

  • Kartor och avtal ska presenteras så att du kan kunna påverka sträckningen. Att ledningen läggs så att den inte stör verksamheten är bra för både markägare och nätägare.
  • Det ska framgå hur intrångsersättning ska betalas och hur skador ska regleras. Du ska också ha rätt till ersättning för om ledningen kommer i vägen för framtida täckdikningsarbeten.
  • Dokumentera bygget med bilder – daterade – där det framgår hur marken såg ut före och efter. Komplettera gärna med dagboksanteckningar. Bra att ha om det uppstår problem efteråt.
  • Ta kontakt med LRF om du stöter på problem. Vi finns till för dig!
  • När det gäller fiber så rekommenderar vi avtalet från LRF Konsult som finns under ”Markavtal och mallar” på Byanätforums webbsida

Välkommen att kontakta:
Erik Evestam
Äganderättsexpert
Tfn: 054-54 52 65
E-post: erik.evestam@lrf.se                                 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare företagandets villkor 
Tfn: 0522-64 25 45
E-post: birgit.jonsson@lrf.se