Falkenbergs kommun tar initiativ till en handlingsplan för fria fiskvägar i Ätran och Högvadsån. Nyligen träffade företrädare för kommunen och Ätrans vattenråd representanter för dem som berörs av eventuella åtgärder. Under seminariet  Fria fiskvägar diskuterade man förutsättningarna för att gå vidare med arbetet att skapa fria vandringsvägar för fisk.

Syftet med seminariet var enligt kommunen att skapa dialog mellan berörda aktörer, bland andra LRF, Svensk vattenkraftförening, sportfiskarna, berörda kommuner och länsstyrelsen. Totalt deltog ett 50-tal personer.

Enighet om att ingen kraftverksägare ska köras över
LRF representerades av Carl Jonsson, LRF Halland. Han berättar att mötet var enhälligt på en viktig punkt. Ingen kraftverksägare ska köras över. Det som sker, ska ske i samförstånd. Mindre konfrontation och mer samarbete. Så kan man sammanfatta slutsatserna av mötet, förklarar Carl Jonsson.

LRF kommer att delta i det fortsatta arbetet som leds av Ätrans vattenråd.
– Nu startar arbetet, säger Carl Jonsson, som fick igenom sitt förslag att man först ska göra en nulägesanalys.

Analys ska ge utgångspunkt för fortsatt arbete
Det är viktigt, menar Carl Jonsson, att ta reda på hur långt upp laxen har gått historiskt. Detta för att inte projektet ska skena iväg och resultera i orimliga krav.

Det är också viktigt att kartlägga hur många vandringshinder som finns och vilka som producerar el. Och hur många av dessa anläggningar som vill vara kvar. Finansieringen av projektet är en annan viktig fråga.

Enkel lösning i Lillån gav goda resultat
Ett annat positivt inslag på mötet var, enligt Carl Jonsson, ett föredrag av kraftverksägare Jan-Åke Jacobsson från Vessigebro. Han äger ett kraftverk i Lillån och har där konstruerat en mycket enkel lösning som gör att fisken kan komma vidare.

Jan-Åke Jacobsson har bland annat byggt flyktvägar för fisk nedströms med hjälp av helt vanliga 110 millimeters avloppsrör. Ålen är viktig i Lillån och Jan-Åke Jacobsson kan redovisa en ökning från 300 yngel 2010 till 1800 år 2017. Det finns alltså enkla lösningar på många av problemen.

Elproduktionen av kraftverk i Ätran uppgår idag till cirka 200 GWh. Exakt hur många dammar och kraftverk det finns är det ingen som i dagsläget kan redovisa.

Ätran omfattar ett mycket stort område. Men laxen har naturligtvis inte kunnat vandra ända upp till Falköping och Ulricehamn. Det finns flera naturliga vandringshinder längs vägen. Bland annat ett fall på 22 meter.

Ätrans vattenråd ska ansvara för nulägesanalys och fortsatt arbete
– Ätrans vattenråd kommer att hålla i arbetet, säger Carl Jonsson.

Vattenrådet kommer att anställa två personer som ska ansvara för arbetet. Tjänsterna kommer att delfinansieras av länsstyrelsen. Övriga finansiärer är inte klara utan kommer att bli en fråga för fortsatta samtal.

Initiativet till mötet togs av före detta kommunalrådet i Falkenberg Ingemar Johansson som inledde mötet med en personlig betraktelse över Ätran, laxen och kraftverksdammar.

Göran Åhrén 
Kommunikatör
LRF Västra Sverige