– Utslaget var väntat. Det är svårt att få någon fälld. Men LRF har anmält och därigenom har vi gjort en markering, säger Carl Jonsson, ordförande i Falkenbergs kommungrupp.

Inslaget sändes i Förmiddag i P4 och gav enligt anmälningen en ledande djurrättsaktivist från Djurfront utrymme att kalla minkfarmaren i Glommen för djurplågare och säga att denne ”hade blod på sina händer” och att han hotat och misshandlat andra människor och på andra vis betett sig illa mot djurrättsaktivister.

Aktivisten fick stå oemotsagd
– Radio Halland klarade inte styra samtalet utan aktivisten fick oemotsagd ösa all sorts galla om en bra producent. Först dagen efter lade radion ut en rättelse i form av länsveterinär som förnekade att djuren for illa hos minkfarmaren, säger Carl Jonson, som menar att detta inte är godtagbart.

– Aktivisten hade dessutom trakasserat minkfarmaren upprepade gånger, såväl hemma hos denne som vid minkfarmen.  

Granskningsnämnden medger att inslagen "kan diskuteras"
Granskningsnämnden medger i sitt beslut att det ligger något i anmälningen och skriver exempelvis att det ”kan dock diskuteras om inte djurrättsaktivisten riktade så långtgående anklagelser mot minkfarmaren att uttalandena passerade gränsen för vad som kan accepteras inom ramen för kraven på opartiskhet.”

Nämnden anser också att de felaktiga påståendena om att minkfarmaren var misstänkt för misshandel var ”ett intrång hans personliga integritet”.

Anser att helheten motiverar ett friande
När granskningsnämnden ändå friar inslaget har den tagit hänsyn till helheten i de radioinslag som sändes även senare under dagen – efter att LRF ringt till radion och klagat på inslaget – och även den rättelse som sändes dagen efter. Nämnden anser att inslagen sammantaget har ett tillräckligt balanserat innehåll, tillräcklig opartiskhet och inte strider mot några bestämmelser.

Tre ledamöter reserverade sig
Nämnden var dock inte helt enig. Tre ledamöter reserverade sig i den del av beslutet som gällde respekt för den enskildes privatliv och menade att ett av radioinslagen innebar intrång i minkfarmarens personliga integritet.