Falkenbergs kommungrupp gjorde vår valupptakt 2018 denna kväll 
Med en bra uppslutning från alla partier, det vill säga samtliga ställde upp med första- eller andranamnet i höstens val. Publiken, som offrade en go sommarkväll, uppgick till cirka 70 personer.

Politikerna som deltog var Per Svensson, S, Niclas Erlandsson, L, Georgia Ferris, KD, Sara-Lena Bjälkö, SD, Tore Holmefalk, C, Anita Gildén, V, Markus Jöngren, MP, och Michael Svensson, M.  

Många hade anknytning till lantbruk
Politikerna fick värma upp med att beskriva hur många generationer bakåt i tiden de behövde titta för att hitta en bonde, och svaren höjde mina förväntningar eftersom alla hade en bonde inom två generationer, och alla hade dessutom i sin uppväxt tillbringat perioder på en gård.

Inga snabba åtgärder utlovades
Tyvärr blev flera av de följande frågorna ändå ganska mycket besvarade med utdrag ur partiernas valmanifest. Vilket betydde att frågan om hur svenskt kött ska klara att överleva i konkurrensen med import från övriga EU – med våra högre kostnader för hög djurvälfärd med låg antibiotikaanvändning, fritt från salmonella och så vidare – besvarades av hela Alliansen, utom C, att vi ska påverka EU så att andra länder får samma regler som vi. På den självklara följdfrågan om de trodde att någon bonde fanns kvar i Sverige när de uppnått detta, kunde ingen svara.

Ingen uppföljning om vilket kött som verkligen serveras
Den offentliga upphandlingen i Falkenberg pekar på nära 100 procent svenskt kött, men på följdfrågan om hur leverantören Servera klarar att leverera detta, kunde ingen svara. I avtalet har Servera nämligen rätt att byta ut en produkt som man inte ”kan ta fram”, vilket ger företaget väldigt fria händer att leverera vad de vill. Falkenberg har i dagsläget ingen bra uppföljning av detta, och vet faktiskt inte ens hur det förhåller sig.  

Enighet om många frågor
Alla politikerna vill arbeta för landsbygden och ingen kommer att lägga ner fler landsbygdsskolor. Alla vill se till att vi får fiber, det vill säga det som nästan är klart redan. Alla vill satsat på övergång till fossilfritt, men ingen hade någon lösning på hur man stimulerar denna övergång. Inte mer än det som redan görs, med stöd till solceller.

C jobbar för att vårt matavfall ska stanna i kommunen och inte transporteras till Jönköping, vilket sker idag. Miljöpartiets hade en vision i att bonden hanterade allt organiskt genom en biogasanläggning, för att därefter köra traktorerna med biogas, och alltså på så sätt producera sitt eget bränsle. Markus Jöngren blev dock lite överraskad när han fick reda på att man inte får köra en traktor på gas inom EU.

Gav löfte om ändring av föreslagna vattenskyddsregler
En slutfråga till politikerna var, om de var medvetna om att Ätrans vattenskyddsområde planerar att göra stora delar av kommunens inland till vattenskyddsområde och frångå Naturvårdsverkets regler i detta. Ingen av dem kände till det och på frågan om hur de tänkte hantera ärendet var alla överens om att arbeta för att ändra detta. I kommungruppens uppföljningsarbete är såklart denna frågan prioriterad.

Kommungruppen följer upp svaren
Slutsummeringen från kommungruppen blev att vi har fått en bra kontakt med alla partier i Falkenberg, vilket vi ska vårda. Inget parti gjorde ”bort sig”, vi noterade vilka som hade störst personligt engagemang i frågorna, och kanske mera viktigt, vilka som hade minst engagemang.

Falkenbergs kommungrupps arbete inför valet 2018 är med detta inlett, och gruppen tyckte samfällt att det var en bra start när vi sammanfattade efteråt.

Carl Jonson