KristinaYngwe (c): Politisk enighet om att öka produktionen

LRF Halland besökte i veckan Sveriges riksdag. Riksdagsledamoten och centerpartisten Kristina Yngwe tog emot och visade delegationen riksdagshuset. LRF Hallands styrelse, och LRF Halland Ungdomen bjöds sedan på lunch i riksdagshuset.

I Samband med lunchen anslöt riksdagsledamoten Ola Johansson (c), från Halland.
Efter lunchen tog Kristina Yngwe med sällskapet till jordbruksutskottets lokaler.
Kristina Yngwe, som är vice ordförande i utskottet, berättade om arbetet i utskottet. Hon sa bland annat att det råder politisk enighet om att livsmedelsproduktionen ska öka i Sverige.
– Men vägen dit är vi inte riktigt överens om, säger hon.
Jordbruksutskottet har också diskuterat skogspolitiken, och den aktuella konflikten. Liksom de övergripande målen i landsbygdspolitiken, där politikerna också är överens om målet.
– Att hela landet ska leva, säger Kristina Yngwe.
– Men hur vi ska uppnå det, är vi inte riktigt överens om.
Utskottet har också jobbat med ett förslag om en ny djurskyddslag, som riksdagen debatterar på torsdagen.
– Vi har motionerat att djurförbud ska tas i domstol, säger Kristina Yngwe.
Hon berättade också om diskussionerna om EU:s jordbrukspolitik. Det har varit en debatt sedan i höstas, och förhandlingar mellan EU-kommissionen och medlemsländerna, och målet är att nya regler ska vara på plats 2021.
– Det kommer inte att bli några revolutionerande förändringar, säger hon.
Utskottet kommer också att föra samtal med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, om vilken linje regeringen ska driva i förhandlingarna med EU.

Ola Johansson berättade om arbetet i civilutskottet med förslaget till ny lag för småskalig vattenkraft och vattenverksamhet.
– Nu är vi överens om lagtexten, säger Ola Johansson.
Däremot är man inte helt överens om hur den nya lagen ska tolkas i alla delar.
– Lösningen har varit att få en samsyn i riksdagen.
En orsak till att lagförslaget är otydligt kan vara att det funnits motsättningar i regeringen, tror Ola Johansson. En lösning har varit att tre partier kommit överens om en motivreservation. I den betonas den småskaliga vattenkraftens samhällsnytta starkare än i regeringens proposition.
– Som vi ställt oss bakom, säger Ola Johansson.
Sverigedemokraterna stöder motivreservationen, men inte Liberalerna.

FOTNOT: Under onsdagen ställdes regeringens förslag mot moderaternas, centerpartiets och kristdemokraternas motivreservation. Försöken att få med liberala riksdagsledamöter misslyckades dock, och regeringens förslag gick igenom.

Se bildcollage från riksdagsbesök på LRF Hallands Facebooksida


Göran Åhrén
Kommunikatör
LRF Halland, LRF Västra Götaland, LRF Värmland
goran.ahren@lrf.se