Den är lite uppkäftig och är en lek med den etablerade symbolen för miljöfarlig verksamhet, vars döda fisk och döda träd har ersatts av ett grönt träd och en betande ko.

– Termen miljöfarlig verksamhet ger en negativ klang. Vi förstår att det är ett sätt att klassa lantbruket och vi förstår också att vissa delar i lantbruksverksamheten klassas som miljöfarliga. Men det finns också mycket positivt med lantbruket och det vill vi visa på, säger Emma Svensson, som kläckte idén med den nya symbolen.

Symbolen finns på tröjor och på banderoller som ska sättas upp väl synliga i de olika kommunerna i Halland för att ge en aha-upplevelse.

– Vi behöver gå mot ett fossilfritt och mer miljömässigt hållbart samhälle och i detta har lantbruket och skogsbruket en viktig roll för att ta fram bränsle, mat, byggmaterial och liknade, säger Emma Svensson.

Gillandet av symbolen är stort och vi har sålt över 20 tröjor till LRF:are i hela landet på två dagar.

– Vårt inlägg fick mycket större spridning än vi förväntat oss, säger Emma Svensson.

Fler bilder finns på LRF Ungdomens Facebooksida