Torkan har satt sina spår inte bara i södra Sverige, utan även i hela Sverige och även Norden och norra Tyskland. Skörde- och betesförlusterna är enorma och alla åtgärder som kan vidtas är betydelsefulla.

När det gäller bristen på halm hör det till bilden att förra årets blöta höst omöjliggjorde höstsådd på många platser, vilket innebär att det redan utan torka skulle ha funnits ovanligt lite halm att tillgå.

Befarar att spannmålsodlarna hackar som vanligt
Göran Lagerstedt befarar att bönder som bara odlar spannmål tänker att eftersom årets skörd ändå är förstörd kan de slå av den, hacka halmen som vanligt och i stället se till att det här året få höstsådden i jorden.

– Det är inte säkert att de tänker på att halmen behövs. Det är vi som har djur som har de tankarna, säger Göran Lagerstedt.

Uppmanar till försäljning i stället
Han uppmanar därför alla spannmålsbönder som normalt inte säljer sin halm vidare att pressa den och se till att den kommer ut på marknaden. Den behövs både att strö med och – än mer än andra år – som djurfoder för att ersätta bristen på ensilage.

Läget är så allvarligt att det under den kommande vintern blir en kamp för att upprätthålla djurvälfärden och att hålla sina djur vid liv. Att slakta i förtid är snarast ett teoretiskt alternativ; slakterierna är fulltecknade långt framöver och att ”nödslakta” ger dessutom stora förluster, samtidigt som en framtida brist på nötkött kan uppstå.  

Halmtillgång är en fråga om djurvälfärd
Bara på Göran Lagerstedt gård behövs det cirka 750 stora rundbalar med halm under perioden oktober till april till strömedel för de cirka 140 av gårdens djur som går på ströbädd. Skörden ger mycket minde än normalt och utebliven halm måste ersättas, exempelvis av sågspån. Men hur mycket spån finns det att tillgå i Sverige och Norden?

– Att ha tillgång till halm är en djurvälfärdsfråga. Jag vill att mina djur ska vara rena och må bra, säger Göran Lagerstedt.

Vill få länsstyrelsens och växtodlingsrådgivarnas hjälp
I förlängningen kan ströbristen få konsekvenser i form av anmärkningar vid kontroller. Göran Lagerstedt skulle därför vilja göra länsstyrelsen uppmärksam på det allvarliga läget och få ansvariga där att gå ut med uppmaningar till spannmålsbönder om att göra sin halm tillgänglig.

Göran Lagerstedt hoppas också på hjälp från växtodlingsrådgivare inom exempelvis Hushållningssällskapet och Växa att trycka på sina kunder att pressa sin halm så att den kommer djurbönderna till godo.

– Det är jätteviktigt att det här budskapet kommer ut nu, det är snart skörd, säger Göran Lagerstedt.

Läs LRF:s tips om hur man kan samarbeta i torkans spår:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/06/basta-satten-att-samarbeta-i-torkan/

LRF samlade till högnivåmöte om torkan:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/06/LRF-samlade-till-hognivamote-om-torkan/

Se upp för giftiga växter – inventera trädor före skörd:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/06/basta-satten-att-samarbeta-i-torkan/