Kommungrupperna har under året arbetat för att föra upp LRF:s frågor på politikernas agenda. Har du något exempel på aktiviteter i din region som varit lyckade och fått god respons?
– Fem av sex kommungrupper har gjort politikerutfrågningar eller dialogmöten, och dessutom har regionstyrelsen träffat länets riksdagspolitiker. Jag är jättenöjd men det finns alltid mer man kan göra.

Vilken betydelse tror du att aktiviteterna har för att nå fram och ut med LRF:s frågor?
– De är viktiga. Det ska vara självklart för våra kommunpolitiker att veta vad LRF gör och vill, och vilka vi är. Aktiviteter som dessa är också viktiga för att medlemmarna ska se att vi håller kontakten med politikerna.

Finns det någon fråga som du tycker vi har nått fram med extra bra?
– Offentlig upphandling! Genom vårt arbete med det halländska livsmedelsprogrammet har vi nått en ökad förståelse hos politikerna för betydelsen av offentlig upphandling. Det har framkommit på alla de utfrågningar av politiker som kommungrupperna har arrangerat.

Finns det mer som kan göras efter semestrarna – är det något du vill uppmana kommungrupperna att göra i augusti och september?
– Vi ska försöka göra fler publika utspel. Kommungrupperna kan dra nytta av sina kontakter med politikerna och till exempel bjuda ut dem till en gård för att föra fram LRF:s frågor.