På grund av den långvariga torkan vill många lantbrukare skörda sina trädor för att undvika brist på foder. Innan du skördar bör du kontrollera att det inte finns några giftiga växter i dina trädor. Om marken har legat i träda ett par år finns det en risk att giftiga växter har börjat gro, till exempel fräkenväxter, sprängört och stånds. Innan du släpper ut djur på beten som inte använts på länge bör du göra samma inventering och kontrollera så att det inte finns några giftiga växter.

En A-Ö lista med giftiga växter finns hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

LÄS MER:lrf.se/torka uppdateras läget kontinuerligt.