De satsade på hägn för att få upp lövskog utan att riskera att den blev nerbetad av viltet. På fastigheten finns det flera hägn. Lövskogen ger en riskspridning vid stormar och insektsangrepp och erbjuder också möjlighet att på sikt att ta ut olika trädslag till fler ändamål än timmer och massaved.

2005 fanns det mest gran på fastigheten men idag finns det en blandning av ek, hybridasp, masurbjörk, hybridlärk, sitkagran och självsådd björk, tall, gran, bok med mera.

- När man ska satsa på mångfaldsskogsbruk som vi gjort, är det viktigt att skaffa sig ett nätverk och vara aktiv och söka kunskap. Vi tog hjälp av finnarna för att hitta rätt klon på vår masurbjörk, säger Mats Helge.

Det är en del pyssel med skogen och det kräver att man är aktiv som skogsägare. Det kan handla om stamkvistning och gå in vid rätt tidpunkt med de små åtgärderna.

- Det är viktigt att man som skogsägare först bestämmer sig vad man vill med sin skog och sen skriver ner det. Då är det lättare att ställa krav när man tar in olika entreprenörer om man nu inte är självverksam, sa Mats till publiken.

2008 bestämde sig bröderna för att sälja fastigheten. De nya ägarna är mycket intresserade av mångfaldsskog.

- Det var jag som såg fastigheten och ville att vi skulle köpa den. Arbetet med mångfaldsskogsbruk var ju redan påbörjat, idag har vi även satt upp hägn på vår andra fastighet för att skapa mångfaldsskogsbruk, säger Eva Erlingsson som tillsammans med sin man Lennart Erlingsson nu äger skogen.

Efter en intressant dag i skogen berättade Johanna Ivarsson och Ulrika Algothsson från LRFs regionstyrelse i Halland om LRFs arbete med skogs och viltfrågor. 2018 har LRF Halland fokus på skogsfrågorna och det kommer att anordnas flera inspirerande dagar med fokus på skog och vilt.

Även Janne Landström från personalen var med och för de som ville fanns det möjlighet att prata äganderättsfrågor.

Ett 40-tal medlemmar var med på besöket hos bröderna Helge i skogen i Nässja utanför Södra Unnaryd.

Clara Hyltbäck, kommunikatör
LRF Halland, LRF Värmland, LRF Västra Götaland
clara.hyltback@lrf.se


Läs mer om LRF Hallands skogssatsning 2018:
I år lyfter vi skogen i LRF Halland

Referat från första träffen:  Halland är ett extremt län: Nu krävs samarbete mellan skogsägare och jägare