– Det ska bli spännande, säger Ulrika om sitt nya uppdrag.

Ulrika Persson driver Hällarps gård utanför Vinberg tillsammans med maken Håkan. Hon har varit engagerad i LRF sedan länge, med början i lokalavdelningen Vessige-Vinberg-Ljungby perioden 2007–2014. Under den tiden var hon i flera år också avdelningens representant i Falkenbergs kommungrupp, så arbetet i denna är inte nytt för henne.

– Kommungruppen är viktig för att nå lokala framgångar för det gröna näringslivet, säger Ulrika Persson.

Fick lust att engagera sig igen
Mellan 2014 och fram till i år minskade Ulrika sitt engagemang i LRF och var "bara" med i regionens omsorgsgrupp. Arbetet i denna fick dock ordentlig fart när djurrättsaktivister började angripa Glommens minkfarm, något som Ulrika blev starkt berörd av. Hon har lagt ner många, många timmar för att på olika sätt ge stöd till de drabbade och för att motverka nya angrepp.

– Djurrättsaktivismen är en bidragande orsak till att jag tackade ja till ordförandeuppdraget men det känns också som att jag vill engagera mig lite mer igen, säger hon.

Inte minst i påverkansarbete gentemot politiker för att förbättra förutsättningarna för det gröna näringslivet – det vill Ulrika prioritera.

Än så länge har hon inte kommit in i rollen – hon har bara deltagit ett möte, det konstituerande. Men mer ska det bli. Sedan tidigare är står ett möte med länsstyrelsens veterinär- och landsbygdsenhet på kommungruppens program, liksom deltagande i Falkenbergs matdagar.