LRF Halland har i många år tryckt på för att en kurs ska erbjudas för vuxna hallänningar som vill sadla om till lantbruk. Nu är den alltså här.

– Avsaknaden av lantbruksutbildning för vuxna har bidragit till att lantbruksföretagen inte kunnat få tag i den utbildade arbetskraft man har behov av, säger Peter Andersson, ledamot i LRF:s regionstyrelse.

Äntligen en kurs för vuxna
Den kurs som nu startar är en kommunal, gymnasial, vuxenutbildning som alltså vänder sig till vuxna som vill byta yrke eller som vill bättra på sina lantbrukskunskaper.

Utbildningen arrangeras av Munkagårdsgymnasiet på uppdrag av Vuxenutbildningen i Varberg. Den är 40 veckor lång och ger breda kunskaper såväl praktiskt som teoretiskt inom djur, maskin, växtodling och ekonomi. I de 40 veckorna ingår 14 veckors arbetsplatsförlagd praktik.

Hoppas få fler elever genom förlängd ansökningstid
Informationen om kursen kom dessvärre ut sent i förhållande till kursstart och därför har antalet sökande inte blivit så stort som Vuxenutbildningen i Varberg hade hoppats.

– Vi har förlängt ansökningstiden ytterligare och gör det med en tro på att vi ska få fler elever till kursen. Nu hoppas vi att LRF:s medlemmar och andra hjälper till att på alla sätt sprida informationen om kursen och den förlängda ansökningstiden, säger Karin Danielsson, utbildningssamordnare på Vuxenutbildningen i Varberg.

Läs tidigare artikel om utbildningen och vilka dörrar den kan öppna för deltagarna

Läs mer om utbildningen:
Munkagårdsgymnasiets webbplats (beskrivning av kursinnehåll)
Vuxenutbildningen Varbergs webbplats (ansökningsblanketter)