Priset delas ut av LRF Halland och Hallands nötköttsproducenter, sedan arton år tillbaka, med syftet att lyfta fram goda exempel och för att på ett positivt sätt uppmärksamma affärsmöjligheterna i nötköttsproduktionen.

– Det är jättekul att vår verksamhet blir uppmärksammad, säger Per Agrell, som tillsammans med Charlotte och dottern Hilma idag fick ta emot utnämningen.

Kombinerar avel med produktion av mjölk och kött
Per och Charlotte Agrell driver ett företag med flera ben, i en ganska ovanlig kombination. De började 2006 med avel av Simmentalkor och sedan, mitt i värsta mjölkkrisen 2014, byggde de stall och utökade med en mjölkdjursbesättning. Idag har gården drygt 400 djur, varav 100 mjölkkor och en avelsbesättning på drygt 30 Simmentalkor. Resten är ungdjur som säljs till avel, återgår in i produktion eller föds upp till slakt. 

Lejer bort maskinarbetet
Både Per och Charlotte gillar djurskötseln och har av den anledningen valt bort maskinarbetet, som de lejer ut till dem som duktiga på att köra maskiner.

– Vi gör bara det som vi är bra på. Vi har varken intresse för maskiner eller kunskap om dem. Det är arbetet med djuren som vi tycker om, förklarar Per.

Gården nyttjar 200 hektar, varav 56 hektar är egen mark. Drygt 100 hektar betas och Agrells bidrar därmed i stor grad till att hålla landskapet i trakten öppet. Ja, korna betar till och med i två kommuner, både Varberg och Falkenberg.

Avkommor ända i Costa Rica
Värt att notera är att köttdjuren i stort sett föds upp enbart på grovfoder. Och att en stor del av mjölkraskalvarna får gå med amkor i stället för att matas av djurskötare, vilket ger en snabbare ökning av vikten och därmed även möjlighet till tidigare slakt. När det gäller avelsdjuren deltar Agrells på utställningar som Elima och Mila. De har dessutom sålt en tjur – Spartacus av Marsagård – till Viking Gentics och numera finns hans avkommor i många länder, däribland Costa Rica.

Använder fantasin
Per och Charlottes filosofi är att inte göra ”som man ska”. I stället använder de sin fantasi och hittar lösningar som är långt ifrån de gängse. När mjölkkobesättningen skulle byggas upp satsade de på tre långsmala lösdriftsstallar av stål och väv intill varandra i stället för på en stor ladugård. Såväl ritningar och bygget gjorde de själva, med stenkoll på alla utgifter.

Ett stallbygge olikt alla andra
De tre stallen ger möjlighet att växla produktion, om de skulle vilja. Som tak valde de en vattentät textilväv som släpper in ljus, vilket innebär att den elektriska belysningen sällan behöver vara på.

Väggarna utgörs av vindnät och därför ordnar sig ventilationen av sig själv. Inga mekaniska fläktar behövs. Utfodringen till mjölkkorna sker genom att hela rundbalar läggs på det utvändiga foderbordet, vilket minimerar arbetsinsatsen och även elförbrukningen. Dessutom – inte minst viktigt – trivs korna utmärkt i den svala temperaturen.

– Ofta är det enkla den bästa lösningen, det som är mest driftssäkert eller som håller kostnaderna nere. Det är nog på den här punkten, de låga driftskostnaderna, som vi skiljer oss från andra företag, säger Charlotte.

Ökade omsättningen med 604 procent
I linje med de val som Per och Charlotte gör noteras också goda resultat i företaget. Under åren 2014–2017 ökade omsättningen med 604 procent och de två senaste åren har gett ett sjusiffrigt plusresultat efter avskrivningar.

Det som fått Charlotte och Per att lyckas är kombinationen av att både ha god kunskap om djur och vara bra på företagande. Det är ett måste i en tuff bransch.

– Vi har båda ett genuint intresse för både djuren och företagandet, och vi gör inget som vi inte tror på, konstaterar Per.

Chans till hela Sveriges pris
Agrells är även nominerade till ”Årets nötköttsföretag i Sverige 2018”, ett pris som delas ut vid Sveriges nötköttsproducenters köttriksdag till hösten.