Datum: 26/7 kl 18.30-21.30
Arrangör: Hallands Nötköttsproducenter

Erika och Magnus driver ett välskött kombinationsföretag där de olika grenarna tillsammans ger livskraft till företaget. På gården bedrivs dikoproduktion med 18 kor av Hereford- och Simmentalras. Under sommaren betar korna med sina kalvar på gårdens 10 hektar naturbetesmarker. Framåt hösten säljs kalvarna för vidareuppfödning.

Gården i Sjöö har även 12 hektar åker och 51 hektar skog, Dessutom har gården en stuga som hyrs ut till turister och det finns även två vindkraftverk på markerna.

Under kvällen bjuds det på mat, kaffe och kaka som sponsras av KLS Ugglarp, Hönryds Kvarn, Södra och Varbergs Sparbank, Vi får höra Magnus och Erika berätta om gården och företaget.

Vägbeskrivning: Från E6, tag avfart 53. Sväng vänster in mot Tvååker. Kör rakt fram i rondellen, mot Sibbarp. Fortsätt ut ur samhället. Tag sedan vänster mot Dagsås. Kör ca 7 km. Tag höger vid skylt Högryd. Följ sedan skyltningen.

Anmälan senast 19 juli till Jens Gustafsson 0702-243408 eller Åsa Ledel 0706-692980

Välkomna!