LRF Halland startar en telefontjänst som ett förstärkt omsorgsstöd för de medlemmar som inte själva orkar ta tag i sin foderaffär. Den är i gång från och med den 30 juli.

Ring Torktelefon LRF Halland på 0346-71 69 70.