Samtliga fullmäktigepartier, nio stycken, medverkade. De företräddes av Lars-Åke Erlandsson, Vänstern, Olle Hällnäs, Sverigedemokraterna, Arne Richardsson, SPI Välfärden, Jana Nilsson, Socialdemokraterna, Lotta Stenkil, Moderaterna, Johan Rosander, Miljöpartiet, Tobias Carlsson, Liberalerna, Morgan Börjesson, Kristdemokraterna, och Christofer Bergenblock, Centern.

Utfrågningen av partierna leddes av Maria Haldesten, ledarskribent på Hallands Nyheter, som inledningsvis ställde frågor som formulerats av LRF och Landsbygdsrådet och som tog upp frågor som skolor, kollektivtrafik, vatten och avlopp och mycket mer.

Enighet om att hushålla med jordbruksmark
”Hur får man attraktivt boende på landsbygden utan att ta god jordbruksmark i anspråk?”, var en av frågorna och enigheten om att vara försiktig med byggande på jordbruksmark visade sig vara stor.

– Synen på jordbruksmark i den kommunala planeringen har ändrat sig mycket. Att marken är värdefull genomsyrar den kommunala planeringen nu på ett helt annat sätt än för tio år sedan, konstaterade Lotta Stenkil.

Hon liksom flera andra partier betonade vikten av att dels välja sämre mark för byggande, dels att förtäta befintliga serviceorter. Det finns 19 sådana i kommunen och för utveckling av dessa är det viktigt att arbeta strategiskt, bland annat med ortsutvecklingsstrategier och den nyligen antagna VA-planen, ansåg flera politiker.

Vill ha kommunalt inflytande över strandskyddet
När det gäller byggandet på ren landsbygd ansåg Christofer Bergenblock och Tobias Carlsson att kommunerna måste få inflytande över strandskyddet, något som idag ligger på nationell nivå. Får kommunerna bestämma kan de tillåta byggande i attraktiva områden. Johan Rosander protesterade och menade att det befintliga strandskyddet är bra och att all mark med naturvärden måste skyddas.

Landsbygden behöver bilarna
Även publiken fick ställa frågor och diskussionen kom därför en stund att handla om bilar, dieselskatt och bränslen. Alla var eniga om bilarnas betydelse för landsbygden. Olle Hällnäs och Arne Richardsson trodde på en stor framtid för vätgasbilar, Tobias Carlsson ville ha kärnkraft för att tillförsäkra sig om tillgång till el för elbilarna, medan vänstern menade att vi måste nyttja skogens råvaror bättre för framställning av el.

Gynna HVO i stället
Flera ville se sänkt dieselskatt för lantbruket, vilket fick grisproducenten Gun Ragnarsson, Tvååker, att reagera.

– Nu är ni ute och cyklar, tycker jag. Dieselskatten hjälper inte ett smack för att minska användningen av fossila bränslen och elbilar – vad hjälper det oss på landsbygden? På vår gård kör vi våra fordon på HVO, som består av skogsavfall och slakteriavfall. Sänk priset på sådant bränsle så att de som köper det får något tillbaka och det blir lönsamt för jordbruket att köpa HVO!

Vill underlätta för lokala matproducenter
Vad gör partierna för att öka andelen svensk mat inom de offentliga köken? var en annan fråga. Christofer Bergenblock konstaterade att redan idag är i princip allt kött som serveras i kommunens äldreboenden och skolor från Sverige. Däremot kan mer göras för att underlätta för små och lokala producenter, ansåg han och fick medhåll.

– Vi vill skapa bra underlag för upphandling av närproducerat, sa Morgan Börjesson.  

– Det är viktigt att underlätta för de små producenterna att lämna anbud, sa Lars-Åke Erlandsson.

Tobias Carlsson förordade konkurrensutsättning av kommunala kök som en väg att knyta nya kontakter med små producenter. Arne Richardsson vill öka inköpen av lokalproducerat med 25 procent. Bara Johan Rosander hade en något avvikande mening.

– Miljöpartiet vill ha ekologiskt i första hand men det har gått bra, vi har mer än 30 procent eko nu, sa han.

Socialdemokraten uppmanade till kryssning av centerpartist
Att kommunen har nått långt med att servera svensk mat beror på att frågan har drivits hårt av den centerpartistiske ordförande i servicenämnden, Harald Lagerstedt. Detta konstaterades av Christofer Bergenblock och trots olika partifärg föll först Jana Nilsson, och sedan Tobias Carlsson och Lars-Åke Erlandsson in i uppskattningen av Haralds arbete.

Jana Nilsson uppmanade dessutom alla som redan har bestämt sig för att rösta på Centern att kryssa Harald, som nu kandiderar på riksdagslistan. Ett roligt inslag i debatten, som präglades av god stämning och av just vilja till samarbete.

Charlotte Andersson