Hallå där Kristin Ovik, lantbruksdirektör på Länsstyrelsen i Halland, hur har ni arbetat med torkan som drabbat Halland? 
– I slutet av juni gick vi in i stabsläge; vi har haft dagliga möten där vi stämt av hur torksituationen ser ut i Halland. Sen har vi jobbat vidare med torkan på olika sätt. Det handlar om att förmedla lägesbilder till Jordbruksverket men också om att samordna oss med andra organisationer som exempelvis LRF.

– Länsstyrelsen har också arbetat mycket med att besluta om olika undantag i regelverk för att underlätta för lantbrukarna i Halland.

Vad gör Länsstyrelsen framåt?
– Vi jobbar just nu med konsekvenserna av torkan på lång och kort sikt, och med hur vi kan mildra torkans konsekvenser för lantbrukarna i Halland. Detta med koppling till livsmedelsstrategin där vi ska verka för att öka konkurrenskraften och underlätta för företagarna.

– Vi prioriterar också att handläggning av ärenden och vi har idag fått klartecken om att vi får extra resurser till detta. Vi kommer också att delta på stormötet som kommer vara på Munkagårdsgymnasiet den 10 september. 

Clara Hyltbäck           

Texten publiceras även i Land Lantbruk


Läs mer

Lantbrukarna i Laholm får generell dispens för gödselspridning
Stormöte om torkan 
Länsstyrelsens information om torka och foderbrist