LRF har också flaggat för att flera av medlemmarna känner stor press på grund av brist på foder till sina djur eller att man fått för dåliga skördar. Därför har kommungruppen i Laholm planerat två trivselkvällar ihop med Laholms kommun, Region Halland, Svenska kyrkan, Arla, Laholms Sparbank, Handelsbanken, Örkelljunga lantmän, Vallberga lantmän och Företagshälsan i Laholm. (Se inbjudan till höger.)

Trivselkvällar med viktigt innehåll
– Vi kommer under trivselkvällarna att fokusera på den psykiska hälsan och vad man kan tänka på om man mår dåligt eller om man funderar på hur torksituationen kan påverka eventuella barn. Kvällarna är också tänkta för att bara prata med kollegor och organisationer, säger Ulrika.

Just nu genomsyrar torkan många av kommunens avdelningar och kommunen tittar därför på hur man bäst kan ge stöd till kommuninvånarna, dels med den psykiska hälsan men också med handläggning av ärenden på miljö och hälsa kontoret.

Förlängd tid för dem som får föreläggande
– Vi har bestämt att om man fått föreläggande för att åtgärda sitt enskilda avlopp kan man kontakta oss så får man längre tid på sig att lösa detta, säger Patrik Eriksson miljöchef i Laholm.

Från kommunens sida finns det ingen prestige. De försöker stödja lantbrukarna där kommunen har kompetens och där kommunen kan påverka.

Den 16 juli fick kommunen besked om de första sinade brunnarna.

Ändrade matsedlar ett stöd för lantbruket
– Vi har jobbat med olika idéer hur vi kan stötta lantbrukarna. Vi tittar nu på vad vi kan påverka inom offentlig upphandling och hur vi kan ändra matsedlarna för att stötta lantbruket, säger Niklas Wilsson som är vice kommunchef Laholms kommun.

I vanliga fall går det åt tio hela djur på höstterminen, skulle kommunen byta ut veckans soppa mot en nötköttsrätt skulle kommunen behöva köpa in tjugotvå djur.

LRF hoppas på att fler följer Laholms exempel
– Om fler kommuner skulle följa Laholms exempel skulle slaktköerna minska och det skulle ju helt klart vara positivt för näringen, säger Ulrika Algothsson.

På ett av mötena som LRF har haft med Laholms kommun har LRF lyft frågan om generell gödselspridningsdispens. Detta för att kunna ta grönmasseskörd så sent som möjligt och sen sprida gödsel. Laholms kommun har därför efter inspel från LRFs kommungrupp i Laholm, lämnat in en ansökan om generell dispens för gödselspridning.

– Kan en generell gödseldispens underlätta för våra lantbrukare detta år, så vill vi ju så klart medverka till det, avslutar Niklas Wilsson.

 Clara Hyltbäck

Läs mer om trivselträffarna