Det var efter ett möte med LRFs kommungrupp i Laholm och Laholms kommun som frågan kring generell dispens för spridning av gödsel lyftes. Efter att LRF och kommunen lämnat in underlag beviljade länsstyrelsen en generell dispens. 

Får söka hos miljö- och byggnadsnämnden i stället
Beslutet fattades dock inte enligt regelverket och länsstyrelsen har nu dragit tillbaka beslutet. Dispenser kan endast ges av operativ tillsynsmyndighet, i det här fallet miljö- och byggnadsnämnden i Laholm och det är därför dit de enskilda lantbrukarna nu får vända sig om de vill sprida gödsel senare i höst.

Clara Hyltbäck

Läs mer på länsstyrelsens webbplats