Matnyttig information
Föreläsare var Thomas Ohlsson och Håkan Johansson från Svenska Jägareförbundet, samt Mats Carlén från Skogsstyrelsen.

Kvällen bjöd bland annat på information om foderkonkurrens - vilka vilt har vi i våra skogar och vad äter de olika arterna? Hur ser viltbetestrycket ut i våra skogar idag och vad är det vi mäter i ÄBIN (älgbetesinventering)? Hur kan vi tänka, och framför allt göra, för att skapa foder till viltet med de givna förutsättningarna på våra fastigheter.

Dialogen mellan markägare och jägare är viktig
- Hur många markägare som inte jagar är medlemmar i Jägareförbundet? 
Frågan ställdes av Thomas Ohlsson, som tipsade om att ett medlemskap är ett sätt att få tillgång till information och att lära sig mer.  

- Med bättre kunskaper blir det också lättare för markägarna att ha en dialog med jägarna. Detta skulle förmodligen både skogen och viltet vinna på, säger Johanna Ivarsson, från LRF:s regionstyrelse, som arrangerade mötet. 

Enkät: Vad tar du med dig från kvällen?


Anna Skogar, Veddige
- Intressanta föreläsningar. Jag kommer att tänka mer på hur jag får fram mat i skogen istället för att bara tjata på jägarna att det skall skjutas fler djur.

Tobias Wernersson, Falkenberg:
- Anledning till att skog intresserar mig är jakten och det vilda. Jag hade en förhoppning om att få tips om hur man på ett enkelt vis kan skapa foder åt det vilda utan en massa extra jobb och kostnader.

Tipsen som kom var mig väl till lags och jag upplever att med rätt tankesätt och riktning så kan man få en hållbar plan där både skog och vilts förutsättningar är väldigt goda. 

Stig-Göran Andersson, Tönnersjö
- Foderkonkurrensen. Vi kan inte ha stor rådjursstam om vi ska ha mycket älg, de konkurrerar om samma mat. Viktigt att tänka på hur vi sköter skogen under hela omloppstiden om vi ska kunna ha vilt. 

En fjärde träff i LRF Hallands skogssatsning arrangeras till hösten. Temat blir äganderätt och annat aktuellt i skogen.

Text och bild:
Johanna Ivarsson, regionstyrelseledamot