Den 15 september är senaste dagen att lämna synpunkter på förslaget till nytt vattenskyddsområde runt Ätran och dess biflöden. För att försäkra sig om att medlemmarna fått information och om att de även lämnar synpunkter bjöd kommungruppen i Falkenberg in till mötet.

Christer Jansson, vattenexpert på LRF Västra Sverige, och Carl Jonson från LRF:s kommungrupp redogjorde för förslaget och gällande lagstiftning.

Stort behov av att få information
– Vivabs personal var tveksam till att medverka eftersom man redan har bjudit in till flera samråd. Men att så många som runt 80 person kom visar att det fanns ett behov av att få information, konstaterar Ulrika Persson, ordförande i kommungruppen.

Från Vivab, det kommunala VA-bolaget, medverkade Margareta Björksund-Tuominen, vd, och Vagn Abel, styrelseledamot.

– Jag fick uppfattningen att de fick in synpunkter på sådant de inte hade tänkt på förut och att mötet var värdefullt för dem, säger Ulrika Persson.

Förra gången LRF arrangerade informationsmöte var för två år sedan och därefter har Vivab tagit fram en rad underlag och också finslipat en hel del på innehållet i förslaget. För LRF:s kommungrupp var det viktigt att ge alla berörda samma chans till information inför att remisstiden nu går ut.

Många ville minska storleken på vattenskyddsområdet
– Vi fick in många bra synpunkter. Den kanske viktigaste var vikten av att minska det föreslagna vattenskyddsområdets yta. Det finns ju redan idag ett bra skydd och vattenkvaliteten är hög, säger Ulrika Persson.

Vivab vill avsätta en yta på hela 92 000 hektar som dels primär skyddszon, dels sekundär. På mötet höjdes flera röster för att helt ta bort den sekundära zonen och för att minska den primära radikalt.

Viktigt att inventera kulverterade bäckar
Vattenskyddszonen har ibland avsatts runt vatten som inte längre finns, det vill säga runt bäckar som har kulverterats. Dessa bör plockas bort från skyddszonen, anser LRF.

– Vi uppmanade alla att gå hem och kontrollera om de har kulverterade vattendrag inom det föreslagna skyddsområdet. I så fall ska man höra av sig till oss, säger Ulrika Persson.

Viktigt att berätta hur man berörs för både LRF och Vivab
Vid mötet uppmanades även alla närvarande att höra av sig med uppgifter till Vivab om hur de berörs av vattenskyddsområdet, exempelvis i form av värdeminskning på fastigheten och begränsning i verksamheten. Allt ska in!

Det viktigaste är att lämna dem till Vivab men även LRF vill ha underlag inför författandet av remissvaret.

Läs mer om förslaget på webbplatsen Skydda Ätran

 

Lämna dina synpunkter via e-post till: skyddaatran@vivab.info

Lämna dina synpunkter till LRF: jennie.dannegren@lrf.se, tfn 0346-71 69 63