Skogsstyrelsen gick den 25 juli ut med ett pressmeddelande på riksnivå där man rekommenderar att avstå från skogsarbete vid extrem brandrisk. Läs hela pressmeddelandet här >> 

På skogsstyrelsens hemsida hittar du också en länk till skogsbranschens riktlinjer och förebyggande arbete gällande skogsbrand  och annan matnyttig information. Här hittar du denna information >>

Även på räddningstjänsten är man bekymrade över rådande situation och uppmanar till stor försiktighet i skog och mark och även i skördearbetet ute på åkrarna. Håll maskinerna rena och dammfria, se över säkerhetsrutiner och släckningsutrustning och ha en vattenfylld gödseltunna i beredskap är några av de rekommendationer Lars-Göran Bengtsson på räddningstjänst Väst uppmanar till.

När man talar om risk för skogsbrand är det två olika parametrar man pratar om. Det ena är HBV-index som indikerar antändningsrisken och det andra är FWI-index som indikerar spridningsrisken. På skogsstyrelsens hemsida finns en länk till SMHIs brandriskprognos där man kan följa utvecklingen av dessa värden https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn. Observera att detta är just prognoser och beräkningar, lokala variationer förekommer så det är förutsättningarna på varje aktuell plats man måste ta hänsyn till.

Var förberedd
Som en del i förebyggande arbete har jag tidigare fått tipset att ladda ner appen Viltolycka till min smartphone. Detta är en gratis app som tillhandahålls av Nationella viltolycksrådet, där du enkelt får fram koordinaten på din aktuella position och även direkt kan larma 112. Denna app är användbar i alla lägen året runt, tänk på att kolla upp HUR du gör med en gång så du känner dig trygg i hur du agerar om olyckan skulle vara framme.

Barkborren riskerar att bli ett problem till hösten
Vecka 19 hade skogsstyrelsen en väldigt omfattande svärmning i vårt närmaste referensområde i Svenljunga. En fångst på cirka 9 000-10 000 barkborrar, motsvarar vad det kan vara på en hel sommar och är stark nog för att de ska klara ge sig på stående skog. Råden nu är att hålla koll runt ställen där det varit tidigare angrepp samt i solutsatta kanter och torra höjdlägen. Om man hittar nya angrepp, markera träden så att du hittar tillbaka till dem och kontakta den du brukar göra dina virkesaffärer med så skogsföretagen får en bild över läget inför hösten oavsett om du har för avsikt att avverka i egen regi eller ta hjälp. Även här gäller rådet att avvakta med motorsågsarbetet till det kommit ordentligt med regn.

Skogsstyrelsens svärmningsövervakning hittar du här >>

Årets planteringar
Vid en rundringning till några av de skogliga aktörerna i Halland har resultatet av årets planteringar visat sig vara mer positivt än väntat. Granen är tålig. Visst har det gått ut en del plantor, särskilt på de omarkberedda ytorna, men inte i den omfattning man kunde befara så här långt. När ni går över och inventerar årets planteringar, tänk på att även kolla över förra årets planteringar då en hel del plantavgång, även normalt, sker under andra växtsäsongen.


Vad gör LRF?
På LRF har man samlat olika information kring torkan på www.lrf.se/torka, här kan man få olika tips samt hänga med i påverkansarbetet som sker på riksplanet. En jourtelefon med anledning av torkan är på gång och startas upp rikstäckande den 15 augusti, men redan nu finns en jourtelefon för Halland som nås på 0346-716970. 

Till slut vill jag påminna er om att vara rädda om er själva och varandra. Glöm inte bort att prata med grannen och de ni har närmast omkring er, alla blir vi påverkade av omständigheterna som råder just nu.

Johanna Ivarsson
Styrelseledamot LRF Halland
, 70-228 54 38, johannapastommen@gmail.com