– Det finns ett intresse bland kommunens politiker och tjänstemän för att möta lantbrukare, samtidigt som LRF:s kommungrupp i Halmstad har en roll att påverka och underlätta för kommunens lantbrukare. Därför öppnar LRF nu upp för enkla möten med politiker och tjänstemän, berättar Magdalena Petersson, ordförande i kommungruppen.

Vill lyfta fram goda förslag
Tanken med mötena är att lyfta fram förslag på hur samarbetet mellan LRF, lantbruket och kommunen kan öka. Det kan handla om att berätta om verkligheten och konsekvenser av, ibland tokiga, beslut. Förhoppningen är att visa på exempel som kan förhindra att liknande ärenden kommer upp igen. Det kan också vara att lämna förslag på bättre sätt att bemöta företagare. 

– Med träffarna kan man minska klyftan mellan verklighet och regelverk. Vi vill uppmuntra samtal som stärker ett ökat samarbete och som bidrar till att vi som lantbrukare och företagare känner lust att utveckla våra verksamheter i Halmstads kommun. Och att vi gör det rätt och riktigt, förstås, säger Magdalena Petersson. 

Lyckade lunchmöten ledde till idén om fikasamtal
Förr året genomförde kommungruppen några lunchmöten med gott resultat. Detta är ett sätt att försöka nå ännu längre genom att erbjuda den här möjligheten till medlemmar i Halmstads kommun.

– Nu är det medlemmarnas tur, säger Magdalena Petersson, som tillsammans med kommungruppen ansvarar för satsningen.

 
Kommungruppens inbjudan till medlemmarna
Har du frågor och erfarenhet av bra och mindre bra beslut och hantering? 
Ämnet ska beröra företagets utveckling och frågorna kan handla om exempelvis miljö, tillstånd, vatten och bemötande. 

På mötet medverkar gärna någon eller några från LRF kommungrupp (valfritt).

Vilken fråga vill du prata om? Vem eller vilka personer vill du möta när?
Ring Magdalena Petersson: 076-128 64 10 eller Sture Stenström: 070-819 47 77