– Genom Ull som resurs ska vi skapa marknad och hitta områden för avsättning, säger Susanne Paulsson, projektledare på Hushållningssällskapet Halland och en av ledamöterna i projektets styrgrupp. 

Ull som resurs startas med Hushållningssällskapet som projektägare och med Coompanion, Hallands fåravelsförening, Region Halland och innovationsbolaget The Loop Factory som partner. Pengarna till det tvåårigaprojektet kommer från EU:s landsbygdsprogram via länsstyrelsen. Allt är i startgroparna.

Inleder med att skaffa en helhetsbild
– Vi ska börja med att kartlägga allt som har med fårproduktion i Halland att göra. Vilka besättningar finns det, vilken typ av ull har vi att tillgå, vem som säljer till vilka företag, hur mycket som slängs och så vidare. Vi behöver en helhetsbild att utgå från, berättar Susanne Paulsson.

Idag slängs den stora merparten av all ull som produceras i Halland. Men det har sina förklaringar enligt Mia Hedberg, LRF-medlem, ordförande i Hallands fåravelsförening och ledamot i projektets styrgrupp.

– Ullhantering är idag inte någon god ekonomisk affär för fårägare. Man får väldigt lite betalt för ullen och det är ganska mycket arbete med att sortera, så det mest tidseffektiva och därför också det mest ekonomiskt riktiga är egentligen att bara slänga den. Men det skär i hjärtat att säga så, för ull är ett fantastiskt material, säger Mia Hedberg.

Verkligen ingen god affär - gick back med 3 000 kronor
Hon exemplifierar. När hon nyligen lät klippa sina får, 60 tackor och 28 lamm, innebar det cirka tolv timmars arbete för henne, i form av förberedelser, assistens till klipparen, sortering av ullen och städning. När klipparen har fått betalt och ullen är såld kommer Mia att gå med minus 3 000 kronor!

– Genom projektet hoppas vi att det ska kunna bli en bättre ekonomi för fårägarna. Sedan vore det ju roligt om ullen kan komma till nytta i olika produkter och att materialets alla fantastiska egenskaper kan tas tillvara, säger Mia Hedberg.

En gång i tiden togs all ull tillvara. Men efter andra världskriget slog syntetmaterialen igenom och så småningom flyttade svensk textilindustri till låglöneländer. Avsättningsmöjligheterna förändrades radikalt och idag är det framför allt köttproduktion och landskapsvård som ger ekonomi i verksamheten. Men samhällets ökade krav på hållbara lösningar gör att det nu finns förutsättningar för en förändring och därför föddes idén om projektet.

Måste hitta avsättning för stora volymer
– Vi tror att det finns goda förutsättningar för att hitta nya avsättningar. Men vi kan inte tänka textilier, vi måste tänka material för att kunna få avsättning för större volymer, säger Susanne Paulsson.

Av denna anledning deltar The Loop Factory i projektet. Företaget, som finns i Varberg, arbetar med hållbara innovationer och ska förhoppningsvis ta fram nya material och produkter som kan dra nytta av ullens fina egenskaper. Ull har exempelvis en utmärkt isoleringsförmåga och brinner inte.

Vill nå en fungerande logistik
Förutom produktutveckling ska en stor del av projektet ägnas åt att se hur man kan skapa en fungerande logistik med försäljning, uppsamling, frakter med mera. Den som finns idag är ofullständig.

Även kompetensutveckling är en viktig del i Ull som resurs. I takt med att avsättningsmöjligheterna för ull har blivit allt sämre har också fårägarnas kunskap om ullhantering, klippning med mera minskat. Utbildningar är att därför att vänta.

Har du idéer - hör av dig!
Den som har idéer som kan vara till nytta för projektet är välkommen att höra av sig till Susanne Paulsson.

Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland
tfn: 035-465 36, susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se   
http://hushallningssallskapet.se/?projekten=ull-som-resurs