Hallå där Stefan Sunnegård, du var med och anordnade trivselkvällen i Laholm förra veckan. Hur var kvällen?
– Den var jättebra. Åsa Odell från riksförbundsstyrelsen beskrev vad riksförbundet gjort under torkan och hur man tänker framåt.

– Vårdcentralerna i kommunen fanns också på plats och fick möjlighet att berätta om vad de kan bistå med om man som företagare känner att det blir för mycket. Familjerådgivningen upplyste också om att de i Laholms kommun nu inte har några väntetider och att de kan finnas med som stöd om man upplever att det blir en tuff situation för familjerelationerna, både till sin partner men också gentemot eventuella barn.

– Rune ”Löparlarsson” var också ett mycket uppskattat inslag under kvällen där han berättade om hur man kan tänka för att orka.

Laholms kommun fick ju tyvärr backning från länsstyrelsen i Halland om de generella gödseldispenserna som man för någon vecka sedan beslutade om. Hur hanterar kommunen gödseldispenserna nu?
– Just nu pågår ett arbete hos kommunen med att underlätta så mycket det bara går för de lantbrukare som känner att de behöver en gödselspridningsdispens senare i höst eller vinter. De arbetar för att arbeta så snabbt som möjligt med handläggningen av dessa.

Ni kommer snart anordna en trivselkväll till för lantbrukare, hästägare och hästföretagare som är drabbade av torkan. Berätta mer!
– Det stämmer, vi kommer att anordna en till trivselkväll den 28 september på Fågelsångs festplats. Thomas Petersson ska få oss att glömma vardagen för en stund. Det är också mycket annat på programmet.

Clara Hyltbäck

Trivselkväll fredagen den 28 september, Fågelsångs festplats

  • Underhållning av Thomas Pettersson.
  • Information från Laholms kommun, Region Halland, Svenska kyrkan, Handelsbanken, LRF, Örkelljunga lantmän och Vallberga lantmän.
  • Kvällen börjar med medhavd picknick klockan 19.00.
  • Informationen börjar från klockan 20.00.
  • Fika bjuds under kvällen.

Anmälan senast den 25 september till LRF:s medlemsservice: tel 0771-18 08 11 medlemsservice@lrf.se