Bakom Hallands Matgille finns Signerat Halland, som är såväl ett nätverk som ett varumärke för ett 80-tal livsmedelsproducenter från länet som gemensamt lyfter fram sina produkter.

I Signerat Halland finns dessutom Kulinarisk resa, som sedan länge marknadsfört länets matentreprenörer som besöksmål. Förra året gick de båda ihop och för att få mer kraft i arbetet söktes pengar från Region Halland och Tillväxtverket. Hela 15 miljoner kronor beviljades och nu är alltså ett stort projekt igång.

– Vi ska stärka de halländska livsmedelsförädlade företagen i länet och göra dem mer livskraftiga och hållbara, förklarade AnnaKarin Hamilton i sitt inledningstal på kickoffen.

Denna hölls på Högskolan i Halmstad i slutet av september och samlade cirka 110 personer, merparten matentreprenörer men också representanter för myndigheter och organisationer, exempelvis LRF. Förutom presentation av Hallands Matgille bjöds de också på nya kunskaper och inspiration i form av miniföreläsningar.

Vänder sig till små och medelstora företag
Målgruppen för Hallands matgille är befintliga små och medelstora livsmedelsförädlande företag med maximalt 250 anställda och en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro per år.

Inför starten av arbetet gjordes en behovsanalys, där 20 halländska företag i våras djupintervjuades. Arbetet utfördes av Lars-Anders Knutsson, företagsutvecklare på LRF Halland, och av Susanne Paulsson på Hushållningssällskapet, med syftet att ringa in vilka insatser som behövs.

Erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram
Utifrån behovsanalysen erbjuder nu Hallands Matgille bland annat kostnadsfria utvecklingsprogram och inom detta finns tre former av hjälp att få.

  • Halländsk skanning – företaget genomlyses, med syfte att ringa in vad som fungerar och vad som behöver utvecklas ytterligare för att få en livskraftig verksamhet.
  • Halländsk inkubator – företaget får under sex månader coachning, hjälp att skapa nya samarbeten och på andra sätt komma igång med sin verksamhet.
  • Halländsk katalysator – företaget får hjälp att lyfta sina idéer och spinoffer i företaget, rikta in fokus i verksamheten och göra prioriteringar.

– Med det här erbjudandet kan vi hjälpa företagen att utvecklas efter deras eget behov, säger Anna-Maria Spaniol, projektledare för Hallands Matgille.

Det praktiska arbetet med affärsutveckling kommer genomföras med hjälp av upphandlade affärsutvecklare med olika spetskompetenser som matchas ihop med företagens unika behov.

Viktigt del i projektet - att bygga nätverk
En annan viktig del i projektet blir att bygga nätverk mellan olika parter i den halländska livsmedelskedjan. I dessa skapas samarbeten som i sin tur kan leda till utveckling, innovation och ny kunskap, exempelvis när det gäller tillgång till råvaror, distribution med mera. Här kan även halländska råvaruproducenter bli involverade.

– Hela kedjan måste vara med för att vi ska kunna utveckla halländska livsmedel. Projektet vänder sig visserligen till förädlarna men om de behöver råvaror vänder vi oss till bland annat till LRF och de halländska bönderna, säger Anna-Maria Spaniol.

Hallands Matgille har även den viktiga uppgifter att marknadsföra den halländska matens mervärden.

I linje med livsmedelsstrategier
Projektets innehåll ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategin och det regionala livsmedelsprogrammet för Halland, båda med målen att utveckla hela livsmedelskedjan.

– Får vi till arbetet kan det hända otroligt mycket, säger Anna-Maria Spaniol.


Målindikatorer för Hallands Matgille fram till och med 2020

  • 20 nya heltidstjänster
  • 96 företag ska få ekonomiskt stöd
  • 96 företag ska ha fått vägledning i annan form.

Läs mer: 
http://www.hallandsmatgille.se  
https://www.facebook.com/HallandsMatgille/


Charlotte Andersson, 
Kommunikatör, LRF Västra Sverige