Det var efter ett möte i somras mellan bland andra LRF:s kommungrupp och Laholms kommun som frågan om dispens för spridning av gödsel lyftes. Syftet var att göra det möjligt för bönder som drabbades hårt av torkan att ta hem ytterligare en grässkörd.

Blanketten för ansökan om undantag från Jordbruksverkets föreskrift om gödselspridning finns nu på www.laholm.se. 

Förenklad blankett
Blanketten har förenklats. Kravet på en bifogad karta har tagits bort, liksom specificering om aktuella skiften. Kommunen litar på att sökande känner till och följer de regler som finns för gödselspridning.

Ingen kostnad debiteras
På blanketten står det att kommunen debiterar för en och en halv timmas handläggningstid. Den uppgiften måste finnas på blanketten, men enligt beslut i somras kommer Laholms kommun inte att ta betalt, uppger miljökontoret till LRF.

Inte givet att tillstånd beviljas
En inskickad ansökan betyder dock inte att man automatiskt får sprida gödsel efter 1 november. Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2004:62) måste följas, liksom rekommendationer. Det innebär att undantag bara ges om en omständighet uppstått som lett till att lantbrukaren blir tvungen att sprida efter den 1 november för att inte riskera att lagringsutrymmet rinner över.

Möjligt att ansöka via e-post
För att handläggningstiden ska bli kort tar Laholms kommun emot ansökningar via e-post till miljökontoret. Väljer man att göra det får man även beslutet via e-post.

Vid en ansökan utreder miljökontoret om undantag är möjligt, något som i bästa fall tar tre arbetsdagar.

Ladda ner blanketten: https://www.laholm.se/om-kommunen/blankettarkiv/miljo-blankettarkiv/

Adress att skicka ansökningen till: miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se