– Studieresorna är ett sätt att bygga vidare på och utveckla LRF:s relation med länsstyrelsen. I förlängningen handlar det om att skapa en bra utveckling för lantbruket i Halland, berättar regionordförande Anders Richardsson.

– Dessutom lyfter vi några duktiga företagare och uppmärksammar dem. Dessa får möjlighet att själva prata med ”makthavarna” och berätta om sin situation.

Bristen på grönsaksodlare tema för första besöket
Första besöket gjordes på den ekologiska grönsaksodlingen i Tångagård, där ägarna Bengt Nilsson, Catarina Gardell Nilsson och deras son Ivar berättade om odlingen. Temat för samtalet var bristen på grönsaksodlare i Halland och vad som kan göras för att få fler att starta.

Stora vattenskyddsområden går stick i stäv med livsmedelsstrategin
Nästa besök var på mjölkgården Bäckagård i Vessigebro. Här berättade Henrik Regen om sina farhågor runt att vara lantbrukare i det nya, 80 000 hektar stora, vattenskyddsområdet för Ätran. De föreslagna restriktionerna kan komma att hindra lantbruket från kommande investeringar och utveckling, och också minska gårdars värde - något som enligt LRF går stick i stäv med ambitionen i den nationella livsmedelsstrategin.

Stor otydlighet om startstöden - bättre information behövs
Det tredje besöket skedde i Bjerome, Vessigebro, där Per Pettersson och sonen Magnus tog emot på sin gård. På denna bedrivs spannmåls- och potatisodling. Temat här startstöd och att otydlig information för med sig att det lätt blir fel och att nystartare missar stödet.  

Samtalet hos familjen Pettersson, liksom även vid dagens första besök på Tångagård, handlade också om sommarens vattenbrist och om hur företagen hade hanterat denna.

Många deltagare på resan
Från länsstyrelsen medverkade landshövding Lena Sommestad, lantbruksdirektör Kristin Ovik, naturvårdsdirektör Henrik Martinsson, miljövårdsdirektör Per Leander, länsråd Jörgen Peters och länsveterinär Madeleine Beckman.  

Från LRF deltog förutom Anders Richardsson även Ulrika Persson, ordförande i LRF:s kommungrupp i Falkenberg, Jens Gustafsson, lantbrukare, Robert Larsson, regionchef, samt verksamhetsutvecklarna Jan Landström, Christer Jansson och Jennie Dannegren.