– I vår och sommar har det varit ganska lugnt ute på betesmarkerna, så många har nog tänkt att stammen minskat, men jag har upplevt att det istället varit mer bökat inne i skogarna, särskilt i områden nära vatten, säger Erling.

Stora områden går inte att skörda
Tillsammans med en kollega brukar Erling cirka 200 ha åkermark och uppskattar att det är cirka 8–10 hektar som i dagsläget inte gått att skörda alls. Därtill kommer ett antal skiften där de fått lämna vissa delar. 

– I år när torkan gjort att vi redan gått miste om stora fodermängder, är det viktigt att rädda vartenda strå som går för att få mat till våra djur under vintern, menar Erling. Det som skadats nu i höst drabbar även nästa års gröda, Det finns inget ”efter skörden” när det gäller vall och betesmark.

Frågan om vildsvinens framfart måste tas upp igen
Diskussionen om vildsvinsproblematiken var väldigt aktuell redan förra våren. Då hade man träffar och fick igång en god dialog med jägarna i kommunen om hur man kan få bukt med de problem som vildsvinen orsakar lantbruket.

– Vi behöver nog än en gång visa på hur allvarligt läget är, säger Erling.

Uppmanar älgjägare att även fälla vildsvin 
Som avslutning påpekar han att det är viktigt att alla förstår problemen som drabbar alla jordbrukare när man får åker- och betesmarker uppbökade. Erling vill skicka en uppmaning inför nästa veckas älgjaktspremiär att ta de tillfällen som ges att även fälla vildsvin.

Text: Johanna Ivarsson
Bilder: Johnny Andersson och Erling Nilsson 

Inägget finns även på LRF Hallands Facebooksida  - dela gärna! Där finns också fler bilder.