Region Halland har satt målet att fördubbla antalet gästnätter till 2030 och denna kraftiga tillväxt ska delvis skapas med naturnära upplevelser. När Länsstyrelsen i Halland i sin tur ska förverkliga statens ambitioner inom friluftsliv så prioriteras naturturism, tillgänglighet och ledinfrastruktur.

För att sätta ökat fokus på detta arrangerar Länsstyrelsen temadagar för framförallt kommuner, organisationer och företag som ska inspirera till utveckling.

Det senaste var förlagt till Åkulla utanför Varberg och där gavs flera olika perspektiv på hur friluftsliv (för invånarna) och besöksnäring (för turisterna) ska utvecklas. Bland annat berättade organisationen Biking Bergslagen om hur de utvecklat en stor infrastruktur med leder för mountainbike. Där är det kommunerna som har gjort avtalet med alla markägarna och som finansierar skötseln.

Markägarrollen kommer att bli viktig i det här arbetet och LRFs position är given: Ska det byggas nya vandringsleder och om det ska bedrivas organiserad, kommersiell verksamhet så ska det göras överenskommelser med markägarna.

Fortsättning följer!

Erik Evestam