Efter att ha sökt fem gånger så fick jag plus fem andra LRF:are i år förmånen att under en vecka åka med till ett av de utvecklingsländer som får bistånd av We Effect.

Att det inte var någon nöjestripp framkom ganska snart. Mycket resande i minibuss på skumpiga vägar och tidigt upp på morgonen för att få besöka så många kooperativ som möjligt.

Ger hjälp till lokala organisationer
We effects arbete går oftast ut på att hjälpa andra organisationer, som aktiva kvinnoorganisationer och statliga rådgivningsorgan liknande våra hushållningssällskap. Man inriktar sig framförallt på att hjälpa kvinnor igång då man ser att det är nyckeln till ett bättre liv för familjerna. 

Hälften av barnen är undernärda
Av Vietnams befolkning på cirka 90 miljoner livnär sig cirka 90 procent av mestadels småskaligt jordbruk, vilket kan jämföras med Sveriges 3 procent. 50 procent av barnen är undernärda men siffran är ännu högre hos minoritetsgrupperna som är förträngda upp i bergstrakterna. Undernäringen beror ofta på okunskap, med allt för ensidig kost bestående av för mycket ris. Kött och frukt är bristvara eller kostar för mycket.

På besök i te-kooperativ
En av dessa byar vi besökte, belägen i distriktet Cho Doni provinsen Bac Kan hade ett te-kooperativ ägt av 16 kvinnor. Målet är att få igång 2 500 kvinnor i kooperationer i provinsen.

På bergssluttningarna plockade de tebladen på buskarna, för att sedan torka och fermentera dem i en för dem modern anläggning i ett litet skjul. De producerade och sålde cirka 2 000 kilo per år till lokala marknader för 100 kronor per kilo.

Stor fattigdom och bristfälliga bostäder
I kommunen levde cirka 300 personer i trähus utan isolering, oftast helt utan bekvämligheter med en eldstad som enda värmekälla. Denna användes även för matlagningen. Vintertemperaturen kunde gå ner till nollan.

Ett hus ägt av en kvinna användes som härbärge till kvinnor och barn då männen ofta konsumerade för mycket alkohol och blev våldsamma.

Trots denna fattigdom blev vi bjudna på en fantastisk överdådig måltid av idel glada kvinnor. Deras tacksamhet gentemot oss svenskar och We effect var enorm.

Hemma igen – med ödmjukhet inför hjälparbete
Detta var en berättelse från en av byarna som vi fick besöka. Vi kom till ett flertal byar med liknande historia där hjälpbehovet var enormt. När jag kom hem till vårt fina välfärdsland så hade jag utan tvekan blivit mer ödmjuk till betydelsen av det arbete som läggs ner för att hjälpa. Utan tvekan har vi en skyldighet till det!

Skänk pengar du också!
En liten skärv från dig kan förändra mycket för dessa människor så swisha gärna en peng till 123 621 5636 eller gå in på www.weeffect.se och bli månadsgivare.

Medverkar gärna på avdelningsårsmöten
Jag kommer gärna ut till lokalavdelningarna och visar bilder och berättar mer.

/Lasse Knutsson,
LRF Halland, 0768-48 48 56; lars-anders.knutsson@lrf.se