I Halland är Cecilia Bengtsson, vice ordförande i regionstyrelsen, ansvarig för medlemsdialogen.

Hallå där, Cecilia! Varför behövs ”framtidens folkrörelsedialog”?
– LRF har varit organiserat som det är idag i många decennier och därför beslutades det på riksförbundsstämman i maj att vi ska ha en dialog bland medlemmarna om hur LRF som folkrörelse ska vara organiserat i framtiden. Det är alltså medlemmarna själva som har beslutat om dialogen.

Hur fångas medlemmarnas tankar upp?
– I Halland kommer vi att ha olika mötesplatser där framtidens folkrörelse ska processas. På ordförandeträffen i december ska förbundsordförande Palle Borgström inleda ett grupparbete och förklara bakgrunden, sedan ska vi jobba i grupper för att ta vara på allas tankar. Vi kommer också att ha processer på årsmötena i lokalavdelningarna.

Måste man gå på ett möte för att bidra med sina tankar?
– Nej, man kan lämna dem via en enkät på LRF:s webbplats.

Vad handlar frågorna om?
– De har olika teman, som engagemang, jämställdhet och mångfald, gemenskap, och om hur vi blir en kraftfull och inflytelserik organisation.

Hur går dina egna tankar?
– För min egen del tänker jag att vi inte får begränsa oss i hur det har varit och vara rädda för något nytt. Det nya bygger nämligen oftast på en gammal bra idé men man gör den på ett nytt sätt.

Är det någon speciell uppmaning du vill ge?
– Passa på att tycka till om hur vi tillsammans ska forma ett LRF som fortsätter att vara en stark företagarorganisation och som kan påverka beslutsfattarna. Det är viktigt att alla tycker till, men speciellt ungdomarna. Det är ju de som är framtidens företagare inom de gröna näringarna.