Uppbyggnaden av marknadsplatsen görs av Hushållningssällskapet Halland, sedan behoven av en marknadsplats påtalats i arbetet för det halländska livsmedelsprogrammet.

– Webbplatsen har skapats utifrån behovet av att vi har svårt att hitta varandra. Företagen har efterlyst ett sätt att bli av med udda kvantiteter, udda storlekar, udda partier. Eller sätt att lösa akuta personalbehov, berättar Susanne Paulsson, projektledare för Hallandsmatplats.se.

Ger direktkontakt mellan företg - utan mellanled
Hallands matplats kapar alla mellanled – det business to business som gäller. Utan kostnad kan man annonsera ut produkter och tjänster som man vill erbjuda. Eller omvänt, efterlysa om man behöver några produkter och tjänster. På sikt, när verksamheten blivit permanent kan det möjligen komma att kosta. Men dit är det ännu långt.

Uppmanar till registrering
Lanseringen skedde vid den kickoff för Hallands matgille som hölls i Halmstad i slutet av september. I dagsläget har drygt tio företag registrerat sig. Hushållningssällskapet Halland uppmanar nu alla intresserade företag att följa efter så att en kritisk massa registrera sig och verksamheten kan få fart.

Ett sätt att minska svinn
– Den digitala marknadsplatsen vänder sig till restauranger, bagerier, förädlare av råvaror och till livsmedelsproducenter. Det är ett led i att minska svinnet. Exempelvis kan en grönsaksodlare som inte lyckats sälja till sin grossist kanske kan hitta en lokal köpare i stället för att plöja ner skörden, säger Susanne Paulsson.

Hoppas på många annonser snart
Några annonser finns inte för närvarande men Hushållningssällskapet är övertygad om att det kommer att bli fart på verksamheten eftersom tjänsten varit efterfrågad.

– Den som vill veta mer är välkommen att kontakta oss, säger Susanne Paulsson.

Finansieringen av Hallands matplats sker med stöd från europeiska landsbygdsfonden för landsbygdsutveckling. På sikt är tanken att marknadsplatsen ska kunna finansiera sin verksamhet.

susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se
035-465 36, 070-544 17 01

Hallands matplats.se
Hallands matplats på Facebook

Charlotte Andersson
Kommunikatör, LRF Västra Sverige