Träffen var den tredje i raden av de årliga träffar som kommungruppen och kommunledningen kommit överens om att ha. LRF och kommunen bjuder in varannan gång och det här året var det LRF:s tur.

Från kommunen deltog kommundirektör Per Borg, oppositionsråd Anna Roos, kommunråd Ronny Löfquist, näringslivsutvecklare Evelina Samuelsson och säkerhetssamordnare Diana Körner Hansson.

Fokus på torkans effekter
– Kommungruppen berättade lite om året som gått ur de gröna näringarnas perspektiv. Fokus låg på torkans effekter för skog och lantbruk och vilka följdeffekter det gett, samt på vildsvinsskador i jordbruket. Dessa är ett problem i sig, men i år spär de på torkproblemen ytterligare, säger Johanna Ivarsson från Hylte kommungrupp.

Vid mötet berättade Diana om sin tjänst som säkerhetssamordnare och Evelina om sin tjänst som näringslivsutvecklare.

Lägesrapport om utvecklingsfrågor
– Vi fick också en lägesrapport om hur kommunen ligger till med bland annat vattenskyddsområdena och översiktsplanen, som LRF har skickat in remissvar på. Vi diskuterade även fiberutbyggnad och skolskjutsar på landsbygden, berättar Johanna Ivarsson.

Gästerna bjöds på lokala råvaror
Vid mötet bjöd LRF på lokalproducerad viltkorv från Jonas Carlsson i Nissaryd, med specialbeställda lokalproducerade korvbröd från Nielsens bageri och konditori i Torup. Detta var mycket gott och uppskattat. Kaffepannan med kokkaffe var såklart också på plats.